tastatur
tastatur

Nyt bibliotekssystem & hjemmeside - opdateres løbende

21.09.17
På denne side bringer vi løbende nyt om det nye bibliotekssystem og den nye hjemmeside. Det kan være ændringer ift tidligere system, fejlmeldinger m.m.
Tirsdag den 31. oktober 2017: Ang. Uoverensstemmelse mellem bibliotek.dk og dcbib.dk
 
Når du vil reservere et materiale via bibliotek.dk, bliver du somme tider bedt om at bestille det direkte på dcbib.dk i stedet for. Det skyldes, at bibliotek.dk ved, at materialet findes på et bibliotek i Sydslesvig. I følge aftalerne bibliotekerne imellem skal man altid først benytte egne eksemplarer for ikke at belaste bibliotekssamarbejdet for meget.
Efter vi skiftede bibliotekssystem og hjemmeside, er der imidlertid en del af disse materialer, du ikke kan finde på dcbib.dk.
Bibliotek.dk kan nu se alle materialerne på alle bibliotekerne i Sydslesvig, herunder alle materialer på skolebibliotekerne. Da disse i vid udstrækning kun må bruges på den enkelte skole, er skolebibliotekernes materialer ikke synlige på dcbib.dk, men skal findes på de enkelte skolebibliotekers søgesider.
Hvis du bliver henvist fra bibliotek.dk, men efterfølgende ikke kan finde materialet på dcbib.dk, skal du kontakte biblioteket. Så prøver vi at finde materialet til dig - enten på et skolebibliotek eller på et bibliotek i Danmark.
 
 
 
Tirsdag den 17. oktober 2017: Ang. SMS
 
I perioden 10.-16 oktober er der ikke blevet sendt SMS til tyske numre. Også SMS til danske numre med landekode +45 er fejlet. EMAILs er dog kommet frem som normalt.
Problemet er midlertidigt afhjulpet, men vi tester lidt forskellige opsætninger, så afsendernavnet skifter mellem "DCBib" og "Sydbib".
Kontakt os endelig, hvis du ikke modtager SMS som forventet, så leder vi efter en årsag.
Husk, at vi sender fra Danmark, så dit tyske mobilnummer skal angives med +49 og første 0 i nummeret skal slettes.
 
 
 
Mandag d. 16. oktober 2017: Ang. reserveringer
 
I forbindelse med overgangen til det nye bibliotekssystem, er mange gamle reserveringer desværre blevet slettet. Det drejer sig om alle reserveringer, hvor interessedatoen var blevet overskredet.
Er en af dine reserveringer blevet slettet,og du stadig er interesseret i materialet, beder vi dig oprette den igen via hjemmesiden, eller ved at kontakte biblioteket.
Vi beklager de ulemper dette har medført for dig.

 

Mandag d. 18. september 2017: Nye regler

Den 9. oktober 2017 skifter biblioteket til et helt nyt bibliotekssystem. Fra samme dato sker der nogle justeringer i den måde vi håndterer meddelelser, gebyrberegning, interessedato for reserverede materialer samt fornyelse af lånefrister.

Meddelelser/hjemkaldelser
Hjemkaldelsesproceduren er som følgende:

 • NYT: påmindelse kommer 5 dage før.
 • NYT: Kun en hjemkaldelse via email – kommer 21 dage efter afleveringsfrist. Bemærk, at gebyret som hidtil beregnes fra første dag efter fristens udløb.
 • NYT: Tidligere 3. hjemkaldelse erstattes nu af et brev med en status på udeståender. Brevet sendes 42 dage efter afleveringsfrist. Brevet indeholder oplysninger om erstatningsprisen på de lånte materialer og et gebyr. Erstatningen bortfalder hvis du afleverer materialet. Gebyret skal dog betales.

  herefter:
   
 • Regning: Materialet anses som bortkommet og du modtager en regning med pris på genanskaffelse og gebyr på klargøring. Sendes 63 dage efter afleveringsfrist.
 • Inkasso:  84 dage efter afleveringsfrist overgår udeståendet til inkasso.

Beregning af gebyr
Voksne fra 16 år betaler et gebyr ved overskridelse af lånetiden. Børn op til 16 år betaler ikke gebyr ved overskridelse af lånetiden op til 41 dage.
Gebyr forfalder fra første dag efter lånetidens udløb og uafhængigt af eventuelle rykkerskrivelser.

Afleverer du for sent, vil dine lån udløse FLERE gebyrer hvis:

 • Dine lån har forskellige afleveringsfrister
 • Du afleverer materialer med samme udlånsdato og afleveringsfrist på forskellige datoer
 • NYT: Dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsfrist

Hidtil er hjemkaldelsesgebyret kun beregnet ud fra afleveringsfrist. Det nye er som nævnt, at der også vil blive beregnet ud fra udlånsdato. Dvs., at har du lånt to bøger på to forskellige datoer, og de via fornyelser får samme afleveringsdato, vil du skulle betale 2 x gebyr hvis du kommer til at overskride den nye lånefrist.
Denne nye beregning er indført af rent tekniske grunde. Vores nye bibliotekssystem, der er et dansk fælles bibliotekssystem, er baseret og udviklet i overensstemmelse med dansk lovgivning, som foreskriver denne gebyrtilskrivningsprocedure.

BEMÆRK: taksten for 1. og 2. hjemkaldelse forbliver uændret.
 

Interessedato for reserverede materialer
Når du bestiller et materiale, der er udlånt, er interessedatoen som standard 6 måneder. Hidtil er din reservering blevet opretholdt selvom datoen er overskredet.

 • NYT: Når interessedatoen overskrides, slettes reserveringen automatisk.
  Hvis du har oplyst din emailadresse til biblioteket, vil du automatisk modtage en besked ca. 2 uger inden sletningen, så du har mulighed for at forlænge interessedatoen. Det er en rigtig god idé når det handler om materialer, der har en lang reserveringskø.

Du kan ændre din interessedato/er med forskellige månedsintervaller enten via din konto på bibliotekets hjemmeside eller ved henvendelse til biblioteket.

Fornyelse af lånefrister
Materialers afleveringsfrister kan som hovedregel højst fornyes tre gange.

 • NYT: Fornyelsen kan tidligst ske 10 dage før afleveringsfristens udløb.

Læs mere - og spørg bare!
Læs den fulde beskrivelse af regler og takster her på siden (bemærk, at taksttabellen først opdateres pr. 9.10. 2017)
Du er altid velkommen til at spørge bibliotekets medarbejdere hvis du er i tvivl om reglerne.

 

Materialer