Nyt job: Velfunderet kursusansvarlig

01.07.20
Vær med til at koordinere og videreudvikle bibliotekets populære danskkurser samt holde styr på tyske tilskudsansøgninger m.m.

Kursusansvarlig med øje for udvikling
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig lægger hus til et omfattende tilbud af danskkurser, som alle foregår på biblioteket i Flensborg. Vi organiserer, tilrettelægger, laver PR og tager i mod tilmeldinger. Eksterne undervisere står for undervisningen, og der afregnes via en anden organisation, så det er et større område med mange samarbejdspartnere. 
Sammen med en anden kollega skal du stå for denne daglige administration, rådgivning af potentielle og nuværende kursister og ikke mindst videreudvikling af kursustilbuddene. 
daenischkurse.de kan du læse mere om de efterspurgte kurser.   

Organisationsadministrative opgaver
Ud over opgaven ifb. med danskkurserne, skal du løbende udarbejde tilskudsansøgninger til alle tyske kommuner i de områder biblioteket opererer i samt følge op på disse. Endvidere være med til at administrere og afregne for nogle af bibliotekets mange kulturelle arrangementer.

Dine faglige kolleger
Du vil indgå i en Administrationsgruppen, der har økonomi, regnskab og personale som ansvarsområde, og hvor man løbende er sammen om opgaverne og afløser hinanden ved ferie og sygdom. 

Dine kompetencer
Vi forventer du har en baggrund inden for administration - gerne kursusadministration, regnskab og opfølgning.
Alle med interesse for området, er dog velkomne til at søge.
Du skal have solide tyskkundskaber – både i skrift og tale. Mange af vores kursister kan jo af gode grunde ikke tale dansk inden de starter. Og i din kontakt med tyske kommuner er det af afgørende betydning, at du kan formulere dig professionelt. 

Om os
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er et spændende dansk bibliotek og et moderne kulturhus for det danske mindretal. Med vores store hovedbibliotek i Flensborg, lige syd for grænsen, er vi omdrejningspunktet for mange aktiviteter sammen med vore tre filialer i Slesvig, Husum og Egernførde samt vore to bogbusser, der kører til hver en afkrog i hele Sydslesvig. 

Praktisk
Stillingen er en fast stilling på 39 timer/uge og med start 1. oktober 2020 eller snarest derefter. Du aflønnes iflg. bibliotekets overenskomst med ver.di (baseret på TVÖD) og stillingen som kursusansvarlig er indgrupperet i gruppe 9. 
Arbejdssted: Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59. 24939 Flensburg.

Ansøgningsfrist er d. 10. august 2020.

Spørgsmål?
Henvend dig hos bibliotekschef Jens M. Henriksen på mail: jmh@dcbib.dk, eller telefon 0049 (0)461 8697 100.
Ansøgning sendes på mail til Bettina Collin: bkc@dcbib.dk.