Angst i dansk litteratur
Angst i dansk litteratur

Online - Angst i dansk litteratur

31.05.21
To-dages online konference om "Angst i dansk litteratur", d.17.-18. juni 2021. Vært: Dänisches Seminar ved Europa-Universität Flensburg.

Konferencen skulle oprindeligt have fundet sted på Flensborg Bibliotek i Nørregade. Men p.g.a. de aktuelle corona-restriktioner er konferencen gået online.

Om konferencen
Litteraturhistorien er et emotionelt arkiv, der opsamler og opbevarer forandringer i angstens kulturhistorie, og vi ønsker at sætte litteraturens mangeartede formforvandlinger af angst i fokus. Ved konferencen undersøger en række forskere repræsentationer af angst i dansk litteratur – fra H.C. Andersen over blandt andet Herman Bang, Ole Sarvig og Tove Ditlevsen og frem til de nyeste tendensener i dansk spekulativ fiktion.

Oplæg ved Isak Winkel Holm, Jacob Bøggild, Annegret Heitmann, Anna Sandberg, Anders Ehlers Dam, Rasmus Vangshardt, Henrik Zetterberg-Nielsen, Marianne Stidsen, Anders Juhl Rasmussen, Markus Floris Christensen, Louise Mønster og Sophie Wennerscheid.

Alle interesserede er velkomne til at deltage. Oplysninger til online deltagelse i programmet, se: https://www.uni-flensburg.de/.../program-angst-i-dansk...

Spørgsmål? – skriv til: markus.christensen@uni-flensburg.de

 

Program:

Torsdag, d. 17. juni 2021

13:15-13:30: Velkommen v.
Markus Floris Christensen & Anders Ehlers Dam

Ordstyrer: Markus Floris Christensen

13:30-14:00: Angst og katastrofe i Søren Kierkegaards Begrebet Angest v. Isak Winkel Holm (Københavns Universitet)

14:00-14:30: Angst som motiv i H.C. Andersens eventyr og historier v. Jacob Bøggild (Syddansk Universitet)

14:30-15:00: Angst hos det moderne gennembruds kvinder v. Annegret Heitmann (LMU München)

15:00-15:15: Pause

15:15-15:45: Angst hos Herman Bang – kulturelt, psykologisk og æstetisk v. Anna Sandberg (Københavns Universitet)

15:45-16:15: Undergangens angst i Henrik Pontoppidans De
Dødes Rige v. Anders Ehlers Dam (Europa-Universität Flensburg)

16:15-16:30: Pause

16:30-17:00 Nervøsitet i frokoststuen. Angst og ekspressionisme i mellemkrigstidens København
med særligt fokus på Johannes Weltzer v. Rasmus Vangshardt (Syddansk Universitet)

17:00-17:30: Angst, smerte, voldtægt, jalousi og fantasi – fra
Marquis de Sade til Svend Åge Madsen
v. Henrik Zetterberg-Nielsen (Aarhus Universitet)

Fredag, d. 18. juni 2021

9:15-9:30 Velkommen v. Markus Floris Christensen & Anders Ehlers Dam

Ordstyrer: Anders Ehlers Dam

9:30-10:00 "The Man who can’t be Moved. Ole Sarvigs digte som svar på det moderne menneskes frihedsangst" v. Marianne Stidsen (Københavns Universitet)

10:00-10:30 "Angst og psykose hos Tove Ditlevsen" v. Anders Juhl Rasmussen (Syddansk Universitet)

10:30-11:00 "Angstens litterære formforvandlinger" v. Markus Floris Christensen (Europa-Universität Flensburg)

11:00-11:30: Pause

11:30-12:00: "Poesi, angst og terapi – med fokus på Henrik Nordbrandts Jetlag (2015)" v. Louise Mønster (Aalborg Universitet)

12:00-12:30: "Angst og intimitet i dansk spekulativ fiktion" v. Sophie Wennerscheid (Københavns Universitet)

12:30-13:00: Afsluttende diskussion

 

Materialer