PEN fylder 100  år. Foto: Pixabay
PEN fylder 100 år. Foto: Pixabay

PEN - 100 år for ytringsfriheden

05.10.21
Den internationale forfatterforening PEN fylder 100 år.

Organisationen PEN er mere relevant end nogensinde! 

Den blev stiftet 5. oktober 1921 af den engelske forfatter Catherine Amy Dawson Scott.

I dag er det en verdensomspændende forfatterorganisation, der arbejder for udbredelse af litteratur på tværs af grænser, ytringsfrihed og støtter skribenter, som undertrykkes, trues eller forfølges på grund af det, de har skrevet eller udgivet.

PEN var oprindelig en forkortelse for "Poets Playwrights Essayist Editors and Novelists". I dag er også oversættere og journalister medlemmer af PEN. Medlemskabet er stort set åbent for alle forfattere, uanset nationalitet, sprog, race, hudfarve eller religion.

PENs charter

Ligesom FN har en charter om menneskerettigheder, har PEN en charter om forfatteres og udgiveres rettigheder og litteraturens og journalistikkens berettigelse i en globaliseret verden med den trudsler om undertrykkelse af ytringsfrihed og meningsfrihed. 

Den lyder som følger:

1. Litteraturen kender ikke til grænser og bør forblive et fælles udvekslingsmiddel mellem nationerne på trods af politiske eller internationale omvæltninger.

2. Under alle forhold og navnlig i krigstid bør kunstværker som en kulturarv for menneskeheden i almindelighed lades urørt af nationale og politiske lidenskaber.

3. Medlemmer af PEN bør til alle tider udøve, hvad de måtte have af indflydelse for at fremme god forståelse og gensidig respekt mellem nationerne. De forpligter sig til at gøre deres yderste for at fordrive race-, klasse- og nationalt had og til at kæmpe for idealet om en menneskehed, der lever i fred i én verden.

4. PEN står for princippet om uhindret overførsel af tanker inden for enhver nation og mellem alle nationer, og medlemmerne forpligter sig til at modstå enhver form for undertrykkelse af ytringsfriheden i det land og det samfund, som de tilhører, og overalt i den øvrige verden, når som helst at dette er muligt. PEN erklærer sig for en fri presse og går imod vilkårlig censur i fredstid. Vi tror, at verdens nødvendige fremskridt hen imod en højere organiseret politisk og økonomisk orden gør en fri kritik af regeringer, statsapparater og institutioner bydende nødvendig. Og da frihed indbefatter viljen til at beherske sig, lover medlemmerne hinanden at gå imod sådanne onder ved en fri presse som løgnagtig offentliggørelse, overlagte usandheder og fordrejelser af kendsgerninger med politiske og personlige formål.

Fribyer

PEN har flere såkaldte "fri områder" eller fribyer, der for en afgrænset periode påtager sig at være vært for en truet eller forfulgt forfatter eller kunstner.

Verden over er forfattere, journalister, filmfolk, musikere, tegnere og andre kunstnere truet på livet eller oplever chikane og forfølgelse, alene fordi de har passet deres arbejde, eller skrevet og sagt hvad de tænkte. 

I Danmark er Aarhus, Helsingør og København med i ordningen, og i alt har ni fribyforfattere og kunstnere haft ophold i Danmark siden ordningen blev etableret i 2009.

 

Læs mere om PEN på

https://pen-international.org/

https://danskpen.dk/

Materialer