Foto: Tim Riediger
Foto: Tim Riediger

Praktisk dansk dogme-didaktik

19.01.19
Efteruddannelseskursus for dansklærere i Schleswig-Holstein og andre interesserede i grænseområdet. Præsentation af et nyt koncept til undervisningen under titlen "Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af tematiske undervisningsforløb".


15.00-15.05 Velkomst v/ Anne-Mette Olsen, Regionskontor & Infocenter

15.05-16.00 Foredrag v/ Apl. Prof. Dr. Ivy York Möller-Christensen Europa-Universität Flensburg om konceptet „Dogme-dansk“. Udlevering af gratis eksemplar af det færdige hæfte til alle deltagere

16.00-16.20 Kaffepause

16.20-16.30 Præsentation af den tilknyttede internet-portal www.kulturakademi.dk – struktur og indhold v/ Apl. Prof. Dr. Ivy York Möller-Christensen og Angela Jensen, Regionskontor & Infocenter

16.30-16.45 Kort indlæg fra en praktiserende lærer vedr. projektet v/ Jens Schemschat, Kurt-Tucholsky-Schule, Flensburg

16.45-17.15 Præsentation af en række forløb på portalen ved studerende fra Europa-Universität Flensburg

17.15-18.00 Spørgsmål, erfaringsudveksling og networking / sandwich

Efteruddannelseskurset for dansklærere i Schleswig-Holstein og andre interesserede i grænseområdet indeholder en præsentation af et
nyt koncept til undervisningen under titlen Praktisk dansk dogme-didaktik. En litteratur- og mediedidaktisk vejledning til udarbejdelse af
tematiske undervisningsforløb.
Bogens forfatter, apl. Prof. Ivy York Möller-Christensen, som er ansat på Dänisches Seminar ved Institut für Literatur, Sprache und Medien på Europa-Universität Flensburg, hvor mange af regionens dansklærere uddannes, vil holde et
oplæg om principperne bag dette praktisk anlagte koncept og fortælle om nogle af de mange ideer til danskundervisningen, som det åbner for.

Bogen uddeles gratis til deltagerne. Efter en kaffepause præsenteres den tilknyttede netportal www.kulturakademi.dk/de, hvor der til alle skoleformer findes nogle konkrete forslag til færdige og frit tilgængelige tematiske forløb til danskundervisningen.

Nogle af de studerende, der har udarbejdet forløb til portalen, vil præsentere det konkrete materiale, herunder sproglige øvelser, og stille sig til rådighed for en drøftelse med de fremmødte lærere.


Kontakt: Regionskontor & Infocenter • Projekt KursKultur • Lyren 1 • Tel: +45 74 67 05 01 • kulturregion@region.dk

Torsdag d. 28. februar 2019.  Kl. 15.00 - 18.00. Flensborg Bibliotek, Norderstrasse 59, 24939 Flensburg

Alle er velkomne!

TILMELDING: Senest d. 20. februar 2019: til mail: kulturregion@region.dk


Dette projekt støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

Materialer