Jobopslag
Jobopslag

Stillingsopslag: Bogholder/controller

15.09.23
Bogholder/controller (deltid) til det danske bibliotek i Sydslesvig

Kan du lide at få tallene til at gå op og sørge for, at regnskabet stemmer? Så har biblioteket den rigtige stilling til dig, hvor du også har mulighed for at deltage som økonomiansvarlig i en række spændende projekter.

Vi søger ...

  • En bogholder med erfaring i finansbogholderi og regnskabsudarbejdelse. 
  • En bogholder, som selvstændigt og systematisk vil stå for opfølgning på budgetter, gennemgang af udbud, controlling m.m.
  • En bogholder med kendskab til økonomisystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central (tidl. Navision).

Vi tilbyder ...

  • En spændende stilling med stor selvstændighed, hvor fokus er på regnskab og opfølgning.
  • Deltagelse som regnskabsmæssig tovholder i bibliotekets projekter. Vi har 2-3 større spændende projekter årligt med både danske og tyske samarbejdspartnere.
  • Samarbejde med engagerede kolleger, med revisionsfirmaer og banker.
  • Tæt samarbejde med kompetente kolleger i bibliotekets administration, hvor kollega i lønbogholderiet er nærmeste samarbejdspartner.

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig er bibliotek og kulturhus for det danske mindretal i Sydslesvig. Med hovedbibliotek i Flensborg, tre filialer og to bogbusser udgør vi et attraktivt omdrejningspunkt for formidling af dansk og nordisk kultur, vi driver mindretallets digitale turistkontor, og så er vi mindretallets mødested med mange besøgende, arrangementer og konferencer.

Lønnen er ifølge overenskomst med ver.di indplaceret på gruppe 11 (TVöD).

Stillingen er som udgangspunkt på 25 timer ugentlig. Det er således en fast deltidsstilling, hvor du i høj grad selv kan tilrettelægge dine arbejdstider, da vi har fleksordning. 

Godt kendskab til tysk er en fordel.

Ansættelse tilbydes pr. 1. december 2023 eller efter aftale.

Ansøgning sendes pr. mail til Philipp Micha, phm@dcbib.dk 

Ansøgningsfrist 15. oktober 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 18. eller 19. oktober 2023.
 
Har du spørgsmål, så henvend dig gerne til bibliotekschef Jens M. Henriksen, jmh@dcbib.dk eller telefon +49 461 8697 100.