Biblioteket har 125-års fødselsdag

27.01.16
Onsdag d. 27. januar 2016 har biblioteket fødselsdag - 125 år. Vore historikere Klaus og Mogens fortæller historien ultrakort

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig – 125 år

Den 27. januar 2016 kan Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig fejre 125 års fødselsdag. I begyndelsen var det dog langt fra givet, at biblioteket skulle komme til at eksistere i så mange år.

Omkring 1890 var sprogkampen på sit højeste. De tyske myndigheder havde stort set forbudt dansk sprog i skolerne og der var brug for at værne om dansk sprog og kultur. Derfor besluttede det danske mindretal at oprette et dansk centralbibliotek i Slesvig. Den dansksindede rigsdagsmand og tidligere redaktør ved Flensborg Avis, Gustav Johannsen, tilbød at biblioteket kunne være i hans hjem i Flensborg.

Allerede en uge efter offentliggørelsen kom det nye bibliotek i de tyske myndigheders søgelys og Gustav Johannsen måtte stå skoleret på Rådhuset i Flensborg. Det lykkedes ham dog at ride stormen af ved at forklare, at han lånte sine bøger ud gratis. Dermed var biblioteket reddet, men i de første mange år var der en reel frygt for at bøgerne kunne blive beslaglagt. 

Bogsamlingen har vokseværk
Bibliotekets bestand voksede støt og i 1920 flyttede det over i Flensborghus - nu med betegnelsen ”Flensborghus Bogsamling”. Her blev den del af biblioteket, der vedrører det gamle hertugdømme Slesvig i 1949 udskilt som en selvstændig enhed under navnet ’Den Slesvigske Samling’. Siden dengang har biblioteket bestået af både et dansk folkebibliotek og en bogsamling med nye og ældre bøger om Slesvig.

I 1959 blev der bygget nye og mere tidssvarende biblioteksbygninger på Norderstrasse 59, som biblioteket flyttede ind i. Disse blev udvidet i 1987 og her har biblioteket haft til huse indtil i dag.

I 1963 blev Studieafdelingen – det nuværende Forskningsafdelingen – ved Dansk Centralbibliotek etableret. Det var den kendte grænselandshistoriker og generalkonsul, Troels Fink, der gennem flere år havde presset på for, at der skulle etableres et institut, der forskede i det danske mindretals historie. Afdelingens første leder, Lorenz Rerup, fik vide rammer for, hvad afdelingen nærmere skulle tage sig af, men blev opfordret til ”at undlade at skrive udæskende artikler”, og til at ”drage ud til de angelbønder og holde lokalhistoriske foredrag”. Men derudover kunne han mere eller mindre selv bestemme, hvad den nye afdeling skulle beskæftige sig med.

Over en kilometer arkiv
iden begyndelsen af 1990erne er der blevet indsamlet arkivalier fra mennesker og organisationer, der tilhører mindretallet. Arkivet rummer i dag mere end 1.000 meter arkivalier; omkring 100.000 fotografier, samt flere hundrede historiske film. Alt materiale i arkivet er nu søgbart på hjemmesiden arkiv.dk.

 

/Mogens Rostgaard Nissen og Klaus Tholstrup Petersen