Borgerhjælp

01.01.16
Få hjælp til digital kommunikation med det offentlige Danmark

Al skriftlig kommunikation med de danske myndigheder skal i princippet foregå elektronisk via ”Digital Post” på internetportalen Borger.dk. De allerfleste danske statsborgere bosat i Tyskland benytter sig af denne ordning.
Mange arbejder tilmed i Danmark og er afhængig af digitale postkasser til lønsedler, sygefravær m.m. Denne digitale kommunikation er ikke altid uden vanskeligheder og nogle får brug for lidt råd og vejledning for at komme videre.

På biblioteket har vi en rådgivning vi kalder "Borgerhjælp". Medarbejder Anette Laila Nielsen er uddannet "digital ambassadør" og kan bl.a. hjælpe dig med at tilgå de danske digitale selvbetjeningsløsninger på fx Borger.dk. Hun hjælper også gerne med at oversætte eller forstå kortere breve. Medarbejder Anne Christensen er også gerne behjælpelig. Begge er at træffe i Informationen i Flensborg Bibliotek.

Det understreges, at vi IKKE udfører juridisk rådgivning eller sagsbehandler.