Hyppige spørgsmål

Find svar på hyppige spørgsmål nedenfor.

Hvordan bliver jeg låner?

Alle kan blive lånere ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. Ved henvendelse kan du ved forevisning af fotolegitimation og udfyldelse af indmeldelsesblanket få et lånerkort.

Eftersom vi dækker et stort geografisk område er der flere forskellige måder man kan være låner på. Det almindeligste er at besøge og låne direkte på et af vore udlånssteder henholdsvis i Flensborg, Slesvig, Husum eller Egernførde. Bor du langt fra et af vore fire faste udlånssteder har du mulighed for at låne i én af de to bogbusser. Disse kører over hele Sydslesvig og besøger hver enkelt låner eller holdeplads hver måned.

Ring eller skriv til vores bogbuspersonale.

Hvad koster det at låne?

Det er gratis at få lånerkort og det er gratis at benytte bibliotekets forskellige tilbud. Overholder du ikke lånefristen for dine udlån må du til gengæld betale et gebyr.

Hvor kan jeg aflevere?

Du kan i princippet aflevere dine lånte materialer ved en hvilken som helst af vores udlånsfilialer. Er materialet ikke hjemmehørende der, hvor du afleverer, sørger vi selv for via vores kørselsordninger at få bragt materialerne retur. Har du eksemplelvist udlånt et materiale i bogbussen, er der intet til hinder for at aflevere det ved en af vores filialer og omvendt.

Hvordan fornyer jeg?

Hvis du ikke har mellemværender med biblioteket og titlerne ikke er reserveret til andre lånere, kan lånefristen forlænges. Forlængelse kan ske ved fremmøde, telefonisk, pr. mail eller via bibliotekets hjemmeside med anvendelse af lånerkortnummer og pinkode. Her markerer du i din lånerstatus de titler, som du ønsker forlænget, og klikker herefter på "forny valgte". For hver titel kan lånefristen højst fornyes tre gange. Hvis en titels afleveringsfrist ikke kan fornyes, vil det være markeret med rødt nedenunder titlen.

Hvordan betaler jeg gebyrer?

Hvis du bor langt fra dit nærmeste bibliotek og ikke har mulighed for at betale kontant og direkte, kan du enten sende beløbet i frimærker eller overføre beløbet via bankforbindelse.

Du skal benytte følgende:

Union Bank, Flensburg
BLZ: 21520100
Kontonummer: 12718
IBAN: DE82 2152 0100 0000 012718
BIC-code: UNBNDE21

Sydbank
Reg. nummer: 8065
Kontonummer: 110949-0
IBAN: DK12 8065 0001109490
BIC-code: SYBKDK22

Hvordan ændrer jeg adresse?

Henvend dig til biblioteket for at opgive din nye adresse. Helst så tæt på flyttedatoen som muligt.

Hvad er pakkelån?

Dansk Centralbibliotek tilbyder alle, der bor uden for Sydslesvig i det øvrige Tyskland, der gerne vil låne bøger hos os, at blive pakkelånere, hvilket vil sige, at vi postforsender alle materialer, der er til udlån fra Dansk Centralbiblioteks egne hylder. Vi sender pakker om tirsdagen, og udlånstiden er 45 dage. Derudover skaffer vi gerne materialer fra Danmark eller Norden på alle nordiske sprog. Ligeledes skaffer vi materialer, der omhandler nordiske forhold - på alle sprog.

Læs mere om pakkelån i vores folder.