Om biblioteket

Mere info om bibliotekerne

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V. består af fire udlånssteder i Flensborg, Slesvig, Husum og Egernførde samt to bogbusser, som kører til danske skoler og børnehaver samt holdesteder og private brugere.

Læs mere om de enkelte filialers tilbud og nyheder her:

Flensborg Bibliotek

Slesvig Bibliotek

Husum Bibliotek

Fællesbiblioteket Egernførde

Biblioteket er en del af det danske og internationale lånesamarbejde. Vi formidler f.eks. lån fra biblioteker i Danmark. På vore hylder finder du bøger, billedbøger, blade, lydbøger, musik-cd, musik-dvd, noder, film, computerspil, sprogkufferter med mere. Desuden har du adgang til elektroniske services med f.eks. e-bøger. Det er gratis at få et lånerkort, og det er gratis at låne. Lånetiden er en måned.

Året igennem er der mange arrangementer på biblioteket. Udstillinger, årstidsfester, litteraturevents, workshops, foredrag, koncerter, IT-introduktioner, film med mere.

>> Se arrangementsoversigten <<

Flensborg Biblioteks øverste etager huser Forskningsafdelingen, som forsker i (syd-)slesvigske emner og udgiver bøger og artikler om regionen. Forskningsafdelingen huser også arkivet, som er det danske mindretals fælles arkiv.

>> Gå til Forskningsafdelingen <<

På biblioteksetagen finder du Den Slesvigske Samling. Det er en bog- og materialesamling på over 50.000 titler, der handler om 800 års kultur og historie mellem Kongeåen & Ejderen.

>> Gå til Den Slesvigske Samling <<

Derudover huser biblioteket i Flensborg også Nordisk Informationskontor, som udbreder kendskabet til nordisk kultur og samfundsforhold gennem en række aktiviteter i grænselandet. Se www.nordisk-info.de.

>> Gå til Nordisk Informationskontors hjemmeside <<

Sidst men ikke mindst har Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig en kursusafdeling, der tilbyder danskkurser på forskellige niveauer.

>> Gå til www.daenischkurse.de <<