Brugermøder - sæt dit præg på biblioteket

Vil du være med til at præge det danske bibliotekstilbud i Sydslesvig? Så vær med til brugermøder i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Uanset om du benytter bogbussen langt ude på landet eller en af bibliotekets filialer i Husum, Slesvig, Egernførde eller kommer på Flensborg bibliotek, så er du velkommen. Det vigtigste er, at du har noget på hjerte og har lyst til at bidrage med gode ideer og meningsudveksling om biblioteksdrift og udvikling i Sydslesvig.

Alle møder foregår på dansk.

Første brugermøde fandt sted i september 2017, hvor lærer og fotograf Gertrud S. Termansen blev valgt som brugerernes repræsentant i biblioteksbestyrelsen.
Mødeindkaldelser annonceres i Flensborg Avis, på bibliotekets hjemmeside og Facebook.

KONTAKT brugerrepræsentanten: Gertrud S. Termansen - mail: brugerrep@dcbib.dk 

Gertrud Termansen