Foreningen

Velkommen til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.V.! Vores primære opgave består i at drive biblioteksvirksomhed til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig i videst mulig overensstemmelse med bibliotekslovgivningen i Danmark.

Vi har endvidere til opgave at formidle dansk og nordisk sprog og kultur og at at fremme kendskabet til Sydslesvigs særpræg.

Ved siden af den almindelige biblioteksdrift driver vi også en forskningsafdeling, som har til opgave:

  • at fremme historisk og videnskabelig forskning og formidling, især vedr. Slesvigs og den danske folkedel i Sydslesvigs historie i fortid og nutid
  • at indsamle, registrere og bevare arkivalier og lydoptagelser hidrørende fra private personer, foreninger, institutioner og virksomheder med tilknytning til den danske folkedel i Sydslesvig, samt at stille det indsamlede til rådighed for offentligheden efter gældende arkivlove og i henhold til indgåede aftaler.

Foreningens virke er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig. Det sker i nært samarbejde med Grænseforeningen i Danmark, Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Sprogforeningens Sydslesvig-afdeling og Historisk Samfund for Sønderjyllands Hovedforening.

Bestyrelsen er øverste myndighed for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Den består af repræsentanter for interesseorganisationer i Danmark, Sydslesvig, brugerrådet samt personalet.

Bibliotekschefen og souschefen varetager den daglige ledelse.