Fri for mobberi - Børnehave

Børnehavekufferten med en række sociale værktøjer til at udvikle børns samspil og fællesskæber.

Fri for mobberi -

Fri for mobberi

Om Fri for Mobberi- Børnehave - gør en forskel

I børnehaven begynder børn for alvor at lege med hinanden, og de får deres første erfaringer med konflikter og med følelsen af at føle sig med i eller udenfor fællesskabet.
At kunne knytte venskaber og indgå i legerelationer har afgørende betydning – både for børnenes trivsel og glæde her og nu og for deres videre udvikling og læring.

Med Fri for Mobberi kan du hjælpe børnehavebørnene med at blive opmærksomme på, hvordan man er en god ven, og med at tackle konflikter og drillerier.
Når du og dine kolleger arbejder målrettet med at skabe fællesskaber kendetegnet af tolerance, respekt, omsorg og mod, så bliver det trygt.
I er på den måde med til at give børnene positive erfaringer med fællesskaber, der kan forebygge mobning.

Fri for Mobberi-kassen indeholder materialer og aktiviteter, der hjælper dig godt i gang.

Brug dem i planlagte aktiviteter, som led i jeres daglige rutiner, og når I leger med børnene.

Indhold

20 små plys bamsevenner
Børnenes personlige bamseven, som de kan få med, når de forlader børnehaven.
1 stor bamseven
Alle børns ven og det centrale symbol på trivsel og fællesskab i Fri for Mobberi
1 Faghæfte (hæftet, 100 sider)
Teorien bag Fri for Mobberi og vejledning i arbejdet med Fri for Mobberi.
4 pixi-bøger

Aktivitetshæfte (spiralryg, 64 sider)
Inspirationskatalog til fællesskabende aktiviteter, lege og Fri for Mobberi-rytmikken ‘Venner er gode at ha’.

Fælles i det fri (spiralryg, 32 sider)
Inspirationskatalog til aktive, udendørs fællesskabende aktiviteter og lege.
1 Massagehæfte (spiralryg, 58 sider)
Vejledning i hvordan I arbejder med massageprogrammet ‘Den, man rører ved, mobber man ikke’ og 21 massagehistorier.

1 cd
1 dvd-video
16 samtaletavler: Konkret redskab til at tale om, hvordan børn kan håndtere forskellige sociale situationer i børnegruppen.
postkort 
bog+cd

Reservér kufferten: