Græshopper

Ligesom de tyske gymnasieelever, rødhattene, var Spejderne aktive i afstemningskampen.

Da damperen “Aegir” for første gang kom til Flensburg for at hente sultende børn til deres ophold i Danmark #feriebørn den 7. maj 1919, var danske spejdere også ombord som hjælpere. Den 15-årige Svend Johannsen kom i kontakt med dem og grundlagde derefter med ligesindede de danske spejdere i Flensborg. Deres badges og grønne uniformer #græshoppere gjorde dem i offentligheden nemt genkendelige som dansksindede, hvilket ofte førte til konflikter. Ligesom de tyske gymnasieelever #rødhattene var Spejderne aktive i afstemningskampen.

Svend Johannsen (til højre) sammen med to andre grundlæggere af Flensborgs Spejdere i 1919. Fra 1933 blev Johannsen leder af den danske Ansgar-skole i Slesvig by. Han kom i nazitiden til koncentrationslejren #sachsenhausen og blev anden borgmester i Slesvig by efter krigen. #ssw.

Spejdermøde 1919

Dokumenter, der gav spejderen Svend Johannsen mulighed for at forlade valgzonen (venstre, stemplet af CIS) og rejse ind i Danmark (nedenfor) for at deltage i spejdermøder og smugle spejderuniformer med tilbage.

Svend Johannsens Ausreisepaß Svend Johannsens Ausreisepaß

Udklip af kartotekskort

Medlemskort 1919. Ved udgangen af året var der allerede flere hundrede Spejdere registreret i Flensborg.

Vær beredt titelblad

Vær beredt. Den første udgave af Flensborgspejdernes medlemsblad.

Hvad er der på færde?
Bare fortæl mig det!
Der går noget på gaden,
Det giver mig stor morskab.
Hvis det var brunligt, tror jeg
Det ville være en lille kanin!
På lang afstand
kan det se ud som en frø.
Men nej! Malingen er grøn
Det er sandsynligvis en træfrø.
Hurra, jeg har fundet ud af det:
Græshopper ser sådan ud
O gys, O gys, O gys!

Tysk smædedigt.