Propagandabørn

Hundretusinder af tryksager såsom plakater, postkort og løbeseddler blev produceret til valgkampen på både den tyske og danske side. For at overbevise vælgerne om hvilken side de skulle vælge forsøgte man enten at appellere til beskuerens følelser eller til deres fornuft. I begge tilfælde gik man ud fra, at dette bl.a. kunne lykkedes, ved at bruge børn som tema.

Mor! Stem dansk - Tænk på mig. Afstemningsplakat 1920.

Drengen på denne plakat er bleg, har ingen sko og kun et simpelt legetøj, som han trækker i en snor bag sig. Han virker trist og lader sit Dannebrog hænge ned. Teksten er hans indtrængende anmodning til moderen om at befri ham fra fattigdom i Tyskland: ”Mor! Stem dansk. Tænk på mig.” Det ser ud til at have været en af de mest populære plakater, fordi danskerne trykte den på begge sprog. Generelt var dette motiv særdeles populært og blev brugt i andre variationer ved både tidligere og senere valg, bl.a. ved den danske EF-afstemning i 1992.

Ich bin deutsch - Plakat fra afstemningen 1920

De tyske grafikere modsvarede plakaten med den barfodede dreng med denne plakat. En frisk dreng i fint tøj, med æblekinder og den enkle tekst der lyder: „Jeg er tysk“. Drengen bærer et stort flag i slesvig-holstenske farver plus en ligeså blå-hvid-rød sløjfe på blusen. Hermed kobles tyskhed og Slesvig-Holsten sammen.

Censurerede valgplakater

Normalt skulle plakater godkendes. Plakater med indhold, der kunne skabe uro og sætte de to sider op mod hinanden blev derfor afvist.

Enkelte af de afviste plakater er bevaret, men henvisninger til børn kan også findes på disse få.

Med valget kunne man påvirke fremtiden. Børn og unge står for fremtiden, fordi de er den kommende generation, og vælgerne skal føle et ansvar for at hjælpe dem med at få et godt liv.

Afhængigt af synspunktet var fortiden noget, som du ville lægge bag dig #fattigdom, eller som tvang dig til at være tro mod den ene side. #tradition

På plakaten står: "Es ist Eure Pflicht unermüdlich und zielbewußt dafür zu arbeiten, daß die Bürger Flensburgs am Tage der Entscheidung so stimmen wie der Vater Vergangenheit und der Kinder Zukunft es ihnen gebietet: Zurück nach Dänemark"