Arkiver & samlinger

Papirarkivet omfatter mere end 1000 løbende hyldemeter arkivalier.

Samlinges ældste arkivalier er fra omkring 1600, men størstedelen stammer fra tiden omkring 1920 og frem. Den overvejende del hidrører fra personer i de danske og frisiske mindretal, fra mindretallenes foreninger, menigheder og institutioner, samt fra erhvervsvirksomheder med tilknytning til mindretallene. De mere end 1400 enkeltarkiver ses nedenfor fordelt på de enkelte arkivtyper.

Samlingen er registreret i de danske lokalarkivers fælles registreringssystem, Arkibas, og er tilgængelige på www.arkiv.dk.

Arkivets materiale er opdelt i forskellige typer, som kan ses på arkiv.dk ved nedenstående links.

Personarkiver

Foreningsarkiver

Kirkearkiver

Institutionsarkiver

Erhvervsarkiver

Topografika

Diversearkiver