Arkiver & samlinger

Papirarkivet omfatter mere end 1000 løbende hyldemeter arkivalier.

Samlinges ældste arkivalier er fra omkring 1600, men størstedelen stammer fra tiden omkring 1920 og frem. Den overvejende del hidrører fra personer i de danske og frisiske mindretal, fra mindretallenes foreninger, menigheder og institutioner, samt fra erhvervsvirksomheder med tilknytning til mindretallene.

Samlingen er registreret i de danske lokalarkivers fælles registreringssystem, Arkibas, og søgbar på arkiv.dk.

 

De mere end 1400 enkeltarkiver er fordelt på en række arkivtyper, som kan ses på arkiv.dk ved hjælp af nedenstående links.

Personarkiver

Foreningsarkiver

Kirkearkiver

Institutionsarkiver

Erhvervsarkiver

Topografika

Diversearkiver