Udgivelser som pdf

Cover Titel Filer
Sydslesvigs danske historie

Sydslesvigs danske historie

Det danske mindretal i Sydslesvig gennemlever i disse år en spændende udvikling. Nye dagsordener i grænselandet og i den globaliserede verden stiller spørgsmål til mindretallets traditionelle selvforståelse.
Hent bogen [pdf]
Stemmer fra mindretallene - Stimmen aus den Minderheiten

Stemmer fra mindretallene - Stimmen aus den Minderheiten

En interviewbog - Ein Interviewbuch. Interviews: Flemming Nielsen. Redaktion: Lars N. Henningsen/Frank Lubowitz.
Hent bogen [pdf]
Zwischen Grenzkonflikt und Grenzfrieden

Zwischen Grenzkonflikt und Grenzfrieden

Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein in Geschichte und Gegenwart
Hent bogen [pdf]
Martin Bo Nørregård: Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Martin Bo Nørregård: Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Den tyske besættelse af Danmark 1940-45 fylder stadig meget i den danske bevidsthed.
Hent bogen [pdf]
Lars N. Henningsen og Elly Andersen: Christianslyst - fra kongedomæne til kursuscenter

Lars N. Henningsen og Elly Andersen: Christianslyst - fra kongedomæne til kursuscenter

Den lille publikation fortæller historien om kursusstedet Christianslyst ved Sønder Brarup. I dag ejes stedet af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, og det er hjemsted for en omfattende kursusvirksomhed.
Hent bogen [pdf]
René Rasmussen: Front og bro

René Rasmussen: Front og bro

Flensborg Avis i spil mellem Danmark og Tyskland 1930-1945.
Hent bogen [pdf]
Bonn Erklæringen og de unge: Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005

Bonn Erklæringen og de unge: Elevberetninger fra Duborg-Skolen 2005

Udgivet af Lars N. Henningsen
Hent bogen [pdf]
Birgitte Thomsen: Danske sydslesvigske soldater i Danmark 1940-1945

Birgitte Thomsen: Danske sydslesvigske soldater i Danmark 1940-1945

Blandt de tyske soldater i Danmark under besættelsen var også dansksindede sydslesvigere.
Hent bogen [pdf]
Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55

Martin Klatt: Flygtningene og Sydslesvigs danske bevægelse 1945-55

Flygtningeproblemet var et af de "varme" emner i den første tid efter 2. verdenskrig. Østfra strømmede flygtninge til Sydslesvig og Holsten, og de hjemmehørende kom nærmest i mindretal.
Hent bogen [pdf]
Lars N. Henningsen: Dagbøger fra Sydslesvig 1999

Lars N. Henningsen: Dagbøger fra Sydslesvig 1999

Den 5. oktober 1999 skrev 200 voksne og 1.650 elever i de danske skoler i Sydslesvig dagbog. De skrev om dagens gang og gøremål, om oplevelser, tanker og holdninger. Helt almindelige sydslesvigere gav et autentisk billede af virkeligheden i Sydslesvig i dag - i og omkring det "danske mindretal".
Hent bogen [pdf]
Marie Meyer: Hjertesprog. Erindringer fra grænselandet

Marie Meyer: Hjertesprog. Erindringer fra grænselandet

Den kendte sydslesviger Marie Meyers erindringer er beretningen om et liv i grænselandet mellem dansk og tysk.
Hent bogen [pdf]
Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne

Stine Wiell: Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne

Om bl.a. fundet af Nydambåden, og om, hvordan den endte som preussisk krigsbytte.
Hent bogen [pdf]
Karl Heinz Lorenzen: Holdninger har en pris

Karl Heinz Lorenzen: Holdninger har en pris

- en rød sydslesvigers erindringer fra tre Tysklande.
Hent bogen [pdf]
Lars N. Henningsen: Kirke og folk i grænselandet

Lars N. Henningsen: Kirke og folk i grænselandet

Dansk kirke i Sydslesvig 1921-1996.
Hent bogen [pdf]
A. Bengtsson og L. Henningsen: Vandrelærere

A. Bengtsson og L. Henningsen: Vandrelærere

Rejsende i dansk kultur
Hent bogen [pdf]
Gunnar Ryge Petersen: Agtrup danske Skole

Gunnar Ryge Petersen: Agtrup danske Skole

115 sider. Udgivet 1995.
Hent bogen [pdf]
Hans Nielsen: Streifzüge durch mein Leben

Hans Nielsen: Streifzüge durch mein Leben

219 sider. Udgivet 1994.
Hent bogen [pdf]
Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra Flensborg

Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra Flensborg

En slægtsfortælling fra helstatens dage.
Hent bogen [pdf]
W.L. Christiansen: Meine Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Flensburg

W.L. Christiansen: Meine Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Flensburg

Sozialdemokraten zwischen Deutsch und Dänisch 1945-1954.
Hent bogen [pdf]
Lars N. Henningsen og Jørgen Hamre: Dansk Biblioteksvirke i Sydslesvig

Lars N. Henningsen og Jørgen Hamre: Dansk Biblioteksvirke i Sydslesvig

Et bidrag til grænselandets kulturhistorie 1841 - 1891 - 1921 - 1991
Hent bogen [pdf]
Hans Schultz Hansen: Danskheden i Sydslesvig

Hans Schultz Hansen: Danskheden i Sydslesvig

1840-1918 som folkelig og national bevægelse.
Hent bogen [pdf]
W.L. Christiansen: Mit brogede politiske liv

W.L. Christiansen: Mit brogede politiske liv

126 sider. Udgivet 1990.
Hent bogen [pdf]
Duborg-Skole-elever i krigens år

Duborg-Skole-elever i krigens år

På korsvejen mellem nødvendighed og frivillighed.
Hent bogen [pdf]
Franz Wingender: Generalsekretær Frederik Petersen

Franz Wingender: Generalsekretær Frederik Petersen

En danskhedens repræsentant i Sydslesvig 1923-45.
Hent bogen [pdf]
Ole Ventegodt: Redere, rejser og regnskaber

Ole Ventegodt: Redere, rejser og regnskaber

Et par flensborgske partrederiregnskaber 1783-1812.
Hent bogen [pdf]
Franz Wingender: Modstand i Sydslesvig

Franz Wingender: Modstand i Sydslesvig

- før og efter 1945.
Hent bogen [pdf]
Bjørn Poulsen: Land - by - marked

Bjørn Poulsen: Land - by - marked

To økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig.
Hent bogen [pdf]
Jane Bossen & Helge Krempin: Helligåndskirken i Flensborg

Jane Bossen & Helge Krempin: Helligåndskirken i Flensborg

Helligåndskirkens historie 1386-1986
Hent bogen [pdf]
Barn og ung i Sydslesvig 1900-1982

Barn og ung i Sydslesvig 1900-1982

Sydslesvigske år og dage.
Hent bogen [pdf], Hent bogen [pdf]
Barn og ung i Sydslesvig 1900-1982

Barn og ung i Sydslesvig 1900-1982

Sydslesvigske år og dage.
Hent bogen [pdf], Hent bogen [pdf]
Franz Wingender: Krigens lænker

Franz Wingender: Krigens lænker

Dansk sydslesvigers dagbog 1939-1944.
Hent bogen [pdf]
Franz Wingender: Mit danske liv

Franz Wingender: Mit danske liv

Baggrund og grundlag for en tilværelse som dansk i Sydslesvig 1920-1950
Hent bogen [pdf]
Paul Tappe: Det gamle Kær herred i billeder og tekst

Paul Tappe: Det gamle Kær herred i billeder og tekst

228 sider, 1982.
Hent bogen [pdf]
Johann Runge: Sønderjyden Christian Paulsen

Johann Runge: Sønderjyden Christian Paulsen

Et slesvigsk levnedsløb
Hent bogen [pdf]
Carsten R. Mogensen: Dansk i hagekorsets skygge

Carsten R. Mogensen: Dansk i hagekorsets skygge

Det tredie rige og det danske mindretal i Sydslesvig 1933-1939
Hent bogen [pdf]
Egernførde bys historie

Egernførde bys historie

Red. af Harald Jørgensen, O.M. Olesen og Frants Thygesen. 291 sider, 1980.
Hent bogen [pdf]
Jane Bossen / Helge Krempin: Granit i Angel

Jane Bossen / Helge Krempin: Granit i Angel

Romansk stenhuggerkunst i et sydslesvigsk landskab
Hent bogen [pdf]
Paul Tappe: Det gamle Læk i billeder og tekst

Paul Tappe: Det gamle Læk i billeder og tekst

119 sider, 1977.
Hent bogen [pdf]
Barn og ung i Flensborg 1920-1945

Barn og ung i Flensborg 1920-1945

Sydslesvigske år og dage. Red. af Lars H. Schubert og Johann Runge.
Hent bogen [pdf]
Anders Ture Lindstrøm: Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk

Anders Ture Lindstrøm: Landet Slesvig-Holstens politiske historie i hovedtræk

1945-1954.
Hent bogen [pdf]
Søren Ryge Petersen: Dansk eller tysk?

Søren Ryge Petersen: Dansk eller tysk?

En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune i 1973.
Hent bogen [pdf]
Helmut Leckband: Krigsfangelazarettet i Tamanskajagaden

Helmut Leckband: Krigsfangelazarettet i Tamanskajagaden

269 sider, 1973 og 1974.
Hent bogen [pdf]
Barn i Flensborg 1890-1920

Barn i Flensborg 1890-1920

Sydslesvigske år og dage
Hent bogen [pdf]
Hartwig Schlegelberger: Europa set fra den dansk-tyske grænse

Hartwig Schlegelberger: Europa set fra den dansk-tyske grænse

Opgøret med fortiden.
Hent bogen [pdf]
L.S. Ravn: Lærerne under sprogreskripterne

L.S. Ravn: Lærerne under sprogreskripterne

1851-1864: Sydslesvigske år og dage.
Hent bogen [pdf]
Nørre og Sønder Gøs Herred

Nørre og Sønder Gøs Herred

Redigeret af Poul Kürstein.
Hent bogen [pdf]
Lorenz Rerup: A.D. Jørgensen

Lorenz Rerup: A.D. Jørgensen

Historiker aus dem schleswigschen Grenzland (1840-1897)
Hent bogen [pdf]
Vores egne vindver

Vores egne vindver

Udvalgte artikler fra tidsskriftet Grenzfriedenshefte: 1953-1967. Ved Poul Kürstein.
Hent bogen [pdf]
Hermann Clausen: Der Aufbau der Demokratie in der Stadt Schleswig nach den zwei Weltkriegen

Hermann Clausen: Der Aufbau der Demokratie in der Stadt Schleswig nach den zwei Weltkriegen

Erinnerungen.
Hent bogen [pdf]
N.V. Gregersen: Niels Heldvad

N.V. Gregersen: Niels Heldvad

Nicolaus Helduaderus: 1564-1634: ein Bild seines Lebens und seiner Zeit.
Hent bogen [pdf]