Axel Johnsen: Dannevirkemænd og Ejderfolk

I 1920 blev den nuværende grænse trukket mellem Danmark og Tyskland. De såkaldte Dannevirkemænd og Ejderfolk var ikke tilfredse med afgørelsen og fortsatte arbejdet for at holde liv i drømmen om Sydslesvigs forening med Danmark.

Axel Johnsen: Dannevirkemænd og Ejderfolk

De ville opdrage danskerne til at se historisk på Sydslesvig og støtte danskheden så langt mod syd som muligt. Den politiske udvikling i Tyskland efter 1933 pustede til Dannevirkemændenes og Ejderfolkenes nationale opdragelsesprojekt. Nazismen og frygten for Hitlers planer med den dansk-tyske grænse udløste i Danmark en modbevægelse, der "slog igen" med kravet om Ejdergrænsen. Da Tyskland brød sammen i maj 1945, var kuglerne forlængst støbt til en ny dansk kamp for grænseflytning - denne gang til Ejderen.

Bogen afdækker hidtil ukendte lag i Dannevirkemændenes og Ejderfolkenes frontarbejde. Med nyt kildemateriale stilles der skarpt på deres manøvrer på den offentlige arena og ikke mindst i kulissen. Disse manøvrer fik langtrækkende virkninger for danskernes syn på Sydslesvig – og for deres opfattelse af, hvad det vil sige at være dansk.

Ill., indb., 569 sider. 248 kr. (33 €)

Lån bogen på biblioteket