Barn og ung i Flensborg 1920-1945

Sydslesvigske år og dage. Red. af Lars H. Schubert og Johann Runge.

Barn og ung i Flensborg 1920-1945

Bogens forord

I tid spænder bogen »Barn og ung i Flensborg« fra kejserrigets »herlige tider« over Weimarrepublikkens inflationsår og mangfoldige politiske modsætninger til »Det tredje Rige«s ensrettede nazidiktatur, erobringskrig og fald. Tysklands nederlag og sammenbrud i maj 1945 betød en ny fremtid for alt dansk liv i Sydslesvig.

I bogen berettes der om trange år for småkårshjem - og i særdeleshed for dansksindede småkårshjem; men det fremhæves også, at tiden og forholdene kunne have været værre. Det var bevidstheden om det danske, der holdt modet oppe hos mange; arbejdet inden for mindretallet bar familierne og bandt dem sammen til et særpræget fællesskab i de militaristiske omgivelser. At være opvokset i Flensborg i dette modsætningsfyldte tidsrum kan opfattes som et privilegium - netop fordi stedet og tiden i særlig grad åbnede en vågen ungdoms øjne for menneskelig skrøbelighed - men også for menneskelig styrke, dygtighed og udholdenhed i en byrdefuld modgangstid. Bogens sprog er dansk; dermed er det underforstået, at det er dansk-f1ensborgske barndomsminder, bogen handler om. Men bekendelse til danskheden har ikke været så ligetil for alle bidragydere. Flere af dem stammer fra dansk-tyske hjem og skildrer derfor deres udvikling til danske flensborgere. Gennem disse skildringer får bogen et sydslesvigsk præg, som sammen med det nævnte sociale aspekt sætter bogen »Barn i Flensborg« (1972) i et nyt og større perspektiv.

Ligesom »Barn og ung i Flensborg« er en fortsættelse af »Barn i Flensborg« bliver den i kraft af sit indhold og sin slutning - Karin Johannsens selvbiografiske digte om og fra tiden efter 1945 - oplæg til et tredje bind.

Vi takker alle bidragydere for deres vilje og evne til et godt samarbejde - og håber, at disse flensborgske barndoms- og ungdomsminder vil inspirere ungdommen fra den seneste krigs- og efterkrigstid til at skrive om dens egne udviklingsår. Der må være en mængde ydre hændelser, personlige oplevelser og indre brydninger at fortælle om.

Flensborg i november 1976
Lars H. Schubert og Johann Runge

335 sider, 1977.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket