Bjørn Poulsen: Land - by - marked

To økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig.

Bjørn Poulsen: Land - by - marked

Denne bog ser middelalderens historie under en ny synsvinkel.

Bønder og borgere står frem som aktører i verdenshistorien på linje med konge og adel. Et oprør i det sydlige Slesvig år 1472 er den akse, fremstillingen drejer om. Hvorfor gik nogle med i oprøret, mens andre forblev tro mod deres fyrste?

Bogen viser, at befolkningen på dette tidspunkt beboede to »økonomiske landskaber«. Det ene var præget af gamle feudale strukturer; i det andet var bønderne frie og handelen udbredt. Forfatteren argumenterer for, at det var den internationale handel og politik, som skabte konflikt mellem de to befolkningsgrupper.

Efter denne bog vil forestillingen om det lukkede middelaldersamfund ikke mere kunne opretholdes.

Bogen er udsolgt, men kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket