Duborg-Skole-elever i krigens år

På korsvejen mellem nødvendighed og frivillighed.

Duborg-Skole-elever i krigens år

Duborg-Skolen i Flensborg blev oprettet i 1920 og har siden da været af helt afgørende betydning for danskheden i Sydslesvig. Under Den anden Verdenskrigs vanskelige år fra 1939 til 1945 arbejdede skolen ubrudt videre, men arbejdet måtte afpasses efter krigens krav. Krigstjenesten kaldte mange lærere, fædre til elever samt drenge i de ældste årgange til fronten, og mange vendte ikke tilbage. Hyppige luftalarmer generede undervisningen, og livet i fritiden var i et og alt præget af krigens hverdag.

I denne bog beretter 20 elever og lærere om hverdagen i og uden for skolen i de vanskelige krigsår. Det er beretningen om dagligt liv i Flensborg i 1930'erne og især i krigens skygge, om krigens tryk på mindretallet, om sammenhold og om de kræfter, som holdt danskheden oppe indtil befrielsen i 1945.

Bogen er en erindringsbog. Gennem skolebørns og læreres øjne giver den indblik i vilkårene i Sydslesvigs danske mindretal i nazismens værste år. Bogen er også en hyldest til den skole, der var med til at styrke sammenholdet og give identitet under ydre pres.

Bogen kan hentes frit som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket