Franz Wingender: Mit danske liv

Baggrund og grundlag for en tilværelse som dansk i Sydslesvig 1920-1950

Franz Wingender: Mit danske liv

Franz Wingender, født i Flensborg den 5. april 1918. Realeksamen. Duborg-Skolen Flensborg 1935. Handelsuddannelse 1935-1938. Fritidsbeskæftigelser: spejderarbejde. gymnasik og idræt.

I april 1939 indkaldt til "Arbejdstjeresten" (RAD). Fra 30. august 1939 soldat og krigstjeneste. Såret i 1942 på østfronten. Udskrevet fra militærtjenesten 1944.

Aktiv i forskellige danske foreningers virke efter 1944.

I april 1946 opfordret til at oprette Dansk Ungdomssekretariat og udnævnt til ungdomssekretær under Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. senere forretningsfører. Overtog efter opfordring den 1. september 1963 ledelsen af Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig som kontorchef. Fratrådt 1. oktober 1981.

Medlem af Flensborg byråd 1946-54. senere en årrække medlem i forskellige udvalg. Var ligeledes nogle år domsmand ved Flensborg amtsret.

I alle årene virket i forskellige danske foreninger og styrelser i Sydslesvig bl.a. Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Korpschef 1952-1958, korpsrådsformand fra 1967. Medstifter af Sct. Georgs Gildet Flensborg november 1945, gildernester i 3 perioder.

218 sider,  1983.

Bogen er udsolgt, men kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket