Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen

Opslagsværket giver informationer om de administrative forhold i både Nordslesvig og Sydslesvig, helt frem til de nyeste forvaltningsreformer i 2007.

Gerret Liebing Schlaber: Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen

Det giver oplysninger om de administrative tilhørsforhold for ca. 5000 bebyggelser mellem Ejderen og Kongeåen fra middelalderen til de seneste strukturreformer. Det registrerer og beskriver samtlige selvstændige administrative enheder og jurisdiktioner, der eksisterede før 1864. En udførlig leksikalsk fortegnelse giver information om alle slesvigske amter, herreder, landskaber, købstæder, adelige godser, birker, oktrojerede koge, gejstlige jurisdiktioner, fogderier, enklaver og andet. Bogen er et redskab for alle, der beskæftiger sig med slesvigsk lokal- og regionalhistorie. Den viser, hvordan de enkelte områder var placeret i forvaltningens hierarki. Sammen med det ovenfor nævnte bind giver bogen vejledning for den der vil søge oplysninger i arkivernes papirbjerge.

428 s., indb. Pris 198 kr. - 26 € + forsendelse. Pris ved bestilling af både "Hertugdømmet Slesvigs forvaltning ca. 1460-1864" og "Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen": kr. 400 - 55 €.

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg, e-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket