Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning ca. 1460-1864

Administrative strukturer og retspleje mellem Ejderen og Kongeåen ca. 1460-1864

Gerret Liebing Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning ca. 1460-1864

Denne kompakte fremstilling belyser den samlede forvaltning fra øverst til nederst. Der fortælles både om de centrale myndigheder i København med beføjelser for hele hertugdømmet, og om de lokale myndigheder, som lå inden for hertugdømmets egne grænser. Bogen beskriver, hvad f.eks. de centrale myndigheder Tyske Kancelli og Rentekammeret var og hvilken betydning de havde for regionen. Desuden beskrives den lange række af stedlige myndigheder, som lå i selve hertugdømmet. Vigtigst var amterne, og hertil kom mange side- og underordnede embedsmænd og forvaltninger i landskaber, oktrojerede koge, adelige godser, kancelligodser og forskellige gejstlige jurisdiktioner. Bogen giver et overblik over de mange lokale særudviklinger, ligesom læseren får et indblik i mangfoldigheden i det lokale selvstyre i landsbyerne. Også retsplejen behandles i stort omfang. Bogen sætter desuden de mange forskellige myndigheder og deres funktion i en overordnet sammenhæng og placerer dem i forhold til parallelle - eller modstridende - udviklinger i både kongeriget Danmark og hertugdømmet Holsten.

Hertugdømmet Slesvigs forvaltning er et opslagsværk, når man vil danne sig et overblik over de forskellige administrative enheder, og en læsebog, der fortæller et spændende og grundlæggende stykke historie. Bogen er solid forskningslitteratur, der byder på mange nye resultater og perspektiver om et meget aktuelt emne.

492 sider, indb., ill. med mange kort. Pris 248 kr. - 33 € + forsendelse. Pris ved bestilling af både "Hertugdømmet Slesvigs forvaltning ca. 1460-1864" og "Administrative tilhørsforhold mellem Ejderen og Kongeåen": kr. 400 - 55 €.

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg, e-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket