Grænselandshistorie gennem 40 år. Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek 1963-2003

Lars N. Henningsen (red.)

Grænselandshistorie gennem 40 år

Generalkonsul Troels Fink fik i 1963 oprettet en historisk forskningsinstitution i Flensborg. Denne "Studieafdeling" har udviklet sig siden da. Den har dannet basis for mange forskningsprojekter og har udgivet 58 bøger. I det tilknyttede Arkiv er samlet papirer fra over 1.000 foreninger, menigheder, institutioner og personer i Sydslesvig fra 1700-årene og frem til i dag. Dertil kommer en omfattende samling af fotos, kobberstik, lydbånd og film. Historien om Studieafdelingen og historieforskningen i grænselandet gennem 40 år fortælles af Lars N. Henningsen i bogens indledende kapitel.

Derefter samler bogen 7 vægtige afhandlinger. Emnerne er alsidige:

  • Martin Klatt: Nazistinvasion i det danske mindretal efter 1945?
  • Gudmund Tybjerg: Sønderjylland i dansk historieundervisning
  • Hans Schultz Hansen: Den nye hjemmetyskhed 1871-1914
  • René Rasmussen: Breve mellem Marie Fibiger og redaktør Jens Jessen 1884-1887
  • Axel Johnsen: Friseren Martin Lorenzen mellem dansk og tysk 1922-1947
  • Nils Vollertsen: Arbejderen Johannes Vollertsen fra Slesvig
  • Johann Runge: Uwe Jens Lornsen i Kiel 1830

Ill., indb., 400 sider. Pris 168 kr. (22 €).

Lån bogen på biblioteket