Günter Weitling: Fra Ansgar til Kaftan

Sydslesvig i dansk kirkehistorie 800-1920.

Sydslesvig er noget særligt i dansk kirkehistorie. Området var en del af Slesvig stift og hørte indtil reformationen under ærkestiftet i Lund. Men gradvis fik Sydslesvig et særpræg. Fra 1400-årene blev domkapitlet tyskpræget, og kirkesproget i Sydslesvig blev tysk - trods dansk folkesprog.

Günter Weitlings bog trækker lange linjer i Slesvigs kirkehistorie - med særligt henblik på Sydslesvig. Emnet er set nordfra. Hvad betød det for kirken, at folkesproget langt op i tiden var dansk men kirkesproget tysk? Hvordan tacklede kirkens egne folk og administrationen dette forhold? Hvordan forholdt kirkens folk sig til de nationale bevægelser, som fra 1840'erne satte dagsordenen i Slesvig?

Bogen påviser, hvordan kirken til alle tider blev præget af påvirkninger fra nord og fra syd. I højmiddelalderen var Slesvigs og dermed Sydslesvigs kirke entydigt en del af den danske kirkeprovins. I senmiddelalderen blev den præget af hertugernes bestræbelser for at gøre Slesvig uafhængigt af Danmark. Efter reformationen fik kirken i Slesvig og Holsten en særstilling i det danske monarki. Gradvis opstod et skel mellem Nordslesvig med dansk kirkesprog, og Sydslesvig med tysk kirkesprog og et præsteskab med tyske sympatier. Kirkelige vækkelser nordfra nåede sjældent længere end til Nordslesvig - kirkesprogsgrænsen mellem dansk og tysk blev en grænse på mange områder

Bogen er en almen slesvigsk kirkehistorie med fokus på landsognene i Sydslesvig - fra kristendommens indførelse indtil slutningen af den prøjsiske tid.

440 sider. Illustreret og indbundet. Pris: 248 kr. - 33 Euro.

Udgivet af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postbox 528. DK 6330 Padborg. E-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket