Lars N. Henningsen/Broder Schwensen: I venskab og tillid. Istedløvens tilbagevenden til Flensborg i 2011

Lars N. Henningsen/Broder Schwensen: In Freundschaft und Vertrauen. Die Rückkehr des Idstedt-Löwen nach Flensburg 2011. Med en film-dvd af Dieter Nickel.

I venskab og tillid. Istedløvens tilbagevenden til Flensborg i 2011

Den 25. juli 2012 er der gået 150 år, siden Istedløven blev indviet på Den Gamle Kirkegård i Flensborg. Efter en spændende odyssé til Berlin og København blev løven i 2011 genopstillet i Flensborg. Tre års intensivt politisk og teknisk forarbejde gik forud for denne historiske begivenhed.

Hvordan gik det til, at den før så omstridte løve kunne vende tilbage som et tegn "på venskab og tillid mellem danskere og tyskere"? Bogen afslører det politiske og praktiske forarbejde siden 2008, som førte til løvens tilbagevenden, og belyser

  • den historiske baggrund 1862-2000
  • det politiske og praktiske forarbejde bag flytningen
  • indvielsen
  • reaktionerne I bogen indgår en dvd med
  • en ny film om løvens restaurering, flytning til Flensborg og indvielsen i 2011
  • en film fra 1945 om løvens transport fra Berlin til København

116 sider, 97 illustrationer i farve, 24 x 26 cm, indbundet, € 29, kr.220.

Udgivet af: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Bogen kan købes i boghandelen, i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg (e mall ej@dcbib.dk) eller i Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte (e mail stadtgeschichte-flensburg@web.de).

Og så kan den selvfølgelig også lånes på biblioteket. Klik på titlen nedenfor for at bestille bogen.

Lån bogen på biblioteket