Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra Flensborg

En slægtsfortælling fra helstatens dage.

Johannes Christiansen: Familien Rønnenkamp fra Flensborg

Familien Rønnenkamp fra Flensbotg er beretningen om en velhavende Flensborg-families historie fra 1700-årene og frem til vore dage.

I den florissante tid før år 1800 vandt tre generationer af købmænd rigdom ved handel og skibsfart. Derefter blev der købt jord, og en del af slægten fik sit hjem på den store gård Klusgård i Bov sogn lige uden for Flensborgs porte.

Familien oplevede også de skiftende politiske og nationale strømninger. De første generationer følte sig som borgere i den »kongelige danske by Rensborg«, og familien havde grene i hele den gamle danske helstat. Men fra 1830'erne gik en del af familien ind i den slesvig-holstenske bevægelse. En Rønnenkamp blev indvalgt i den første stænderforsamling i Slesvig i 1834. Sønnen Christian Rønnenkamp blev advokat og deltog med iver i rejsningen mod Danmark. Efter Danmarks nederlag i 1864 accepterede familien det nye prøjsiske styre.

I vort århundrede måtte Rønnenkarnp-gårdejerne på Klusgård gøre deres pligt i de to verdenskrige - indtil alt gik i opløsning. Den før så statelige gård endte som en ruin - og den sidste Rønnenkamp på gården døde fattig og forsømt i 1984. Han levede helt i minderne - og gjorde sig mange tanker om familiens vej fra det danske ind i det tyske. Til sidst følte han sig som dansk slesviger, omend med tysk modersmål.

Bogen er en slægtsfortælling. Den bygger pa Rønnenkamp-familiens arkiv og på mundtlige beretninger. Fortællingen er et spejl af Sydslesvigs økonomiske og nationale historie gennem tre århundreder.

136 sider, 1994.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket