Konger, Flensborg og Sydslesvigs danske mindretal

Kronikker af Lars N. Henningsen i Flensborg Avis - en hilsen på 60 års dagen 2010

Konger, Flensborg og Sydslesvigs danske mindretal

Bogen er en slags dansk mini-Sydslesvig-historie. De 37 kapitler er samlet i tre hovedafsnit, som hver for sig fortæller vigtige sider af historien om det danske mindretal i Sydslesvig og dets liv i dag. Loyalitet mod de danske konger har altid været et vigtigt element i mindretallets danskhed. 8 kapitler fortæller om kongebesøg i Sydslesvig gennem århundreder, om offentlige kongetafler, soldatermønstringer, Frederik 7.s festlige og fugtige besøg, jernbaneindvielser, konger der overvågede den mindste småting helt ud i Sydslesvigs fjerneste sogn - osv.

Flensborg er Sydslesvigs hovedby med intense kontakter nordpå. I 14 kapitler fortælles om storbyen med ældgamle danske foreninger, om livet i 1850'erne, om afstemningskamp - og også om dansk-tysk kulturhistorie i resten af Sydslesvig.

Endelig giver 15 kapitler et bredt indblik i mange sider af mindretalshistorien - kontakterne nordpå, foreningsliv, gammeldanskere og nydanskere - og om den evige spænding mellem sindelag og sprog i Sydslesvig.

Fortællingerne udkom oprindelig som kronikker i Flensborg Avis. De er udgivet som festskrift til forfatterens 60 års dag. Bogen indeholder derfor en hilsen fra formændene for Studieafdelingens tilsynsråd og Historisk Samfund for Sønderjylland, en tabula gratulatoria - og en bibliograf på ca. 225 numre over artikler og bøger udgivet af Lars N. Henningsen.

256 s., indbundet, 84 illustrationer, mange i farve. Pris 150 kr./20 € + porto.

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Ekspedition
Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
Norderstraße 59
D 24939 Flensborg

Dansk adresse:
Postboks 528
DK 6330 Padborg

Lån bogen på biblioteket