Lars N. Henningsen: Flensborgskibe i Østersøen, Middelhavet og Vestindien

Flensburger Schiffe in der Ostsee, im Mittelmeer und in Westindien 1790-1850 .

Flensborgskibe i Østersøen, Middelhavet og Vestindien

På Flensborghus i Flensborg findes den "Brodersenske Samling", 15 fornemme skibsbilleder fra Flensborgs store tid som søfarts- og handelsby. Billederne giver et omrids af den handel og søfart, som gjorde Flensborg til den tredjestørste by mellem København og Altona. De viser datidens vigtigste skibstyper og desuden hvordan genren "skibsportræt" udviklede sig fra sidst i 1700-tallet til midten af 1800-årene.

Med udgangspunkt i denne samling fortæller bogen om Flensborg som handels- og søfartsby omkring år 1800 og om de enkelte skibsportrætmalere.

Alle billederne er gengivet i fornemt farvetryk. Bogen er på både dansk og tysk. 48 sider, 98 kr. (13 €).

Udgivet af Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postbox 528. DK 6330 Padborg. E-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på bibliotket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket