Lars N Henningsen - Johan de Mylius: Hver elsker sin farve

Hertugdømmerne og H.C.Andersen / Jeder liebt seine Farbe. Die Herzogtümer und Hans Christian Andersen

Hver elsker sin farve

I alt 14 gange var H.C. Andersen på besøg i hertugdømmerne Slesvig og Holsten i årene fra 1840 til 1873. Han besøgte greve Rantzau-Breitenburg på hans slot i Holsten og var gæst hos kong Christian VIII på Før og på Augustenborg og Gråsten hos hertugfamilien. Under opholdet på Før blev han fascineret af den særprægede vestkyst og benyttede nogle år efter stoffet som baggrund for romanen "To Baronesser". Under besøget hos den augustenborgske hertugfamilie fik han tidens frembrydende nationalpolitiske modsætninger tæt ind på livet. Digteren følte sig dansk, men så samtidig værdierne i den tyske kultur. Lad hver følge sit, tænkte han i 1844. Bogens titel er et citat fra et digt hvor H.C.Andersen i 1844 giver udtryk for sin holdning til de dansk-tyske modsætninger. Bogen falder i to dele. Et indledende kapitel af Lars N. Henningsen præsenterer Sydslesvig på H.C Andersens tid. Hoveddelen er en bred redegørelse for H.C.Andersens forhold til hertugdømmerne. Denne del er skrevet af H.C. Andersen-eksperten Johan de Mylius og er tidligere publiceret i Grænseforeningens Årbog 2005.

Bogen er på tysk og dansk og er rigt illustreret med samtidige billeder og kort, som alle er hentet i samlingerne i Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Bogen er udgivet af Sydslesvigsk Forening og Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i fællesskab. Ill., indb., 283 sider. 168 kr. (€ 22) - Medlemspris 110 kr. (€ 15)

I kommission hos Dansk Generalsekretariat, Norderstr. 76, D-24939 Flensburg. E-mail: info@syfo.de.

Bogen kan også lånes på biblioteket.

Lån bogen på biblioteket