Lars N. Henningsen og Jørgen Hamre: Dansk Biblioteksvirke i Sydslesvig

Et bidrag til grænselandets kulturhistorie 1841 - 1891 - 1921 - 1991

Dansk Biblioteksvirke i Sydslesvig

Indhold

Lars N. Henningsen
Kapitel I. Dansk bogarbejde 1841-1891-1921-1991 - et sammendrag

Kapitel II. Bogsamlinger som kom og gik - 1841-64

Kapitel III. Et dansk centralbibliotek for Nordslesvig - Margretesminde-samlingen 1891-1920

Kapitel IV. Mellemkrigsårene - Flensborghus Bogsamling - 1920-45

Kapitel V. Fra bogsamling til kulturcenter - 1945-70

Kapitel VI. »De historiske institutter"

Viggo Böhrnsen Jensen
Kapitel VII. Kunst på biblioteket

Jørgen Hamre
Kapitel VIII. Udvikling og tendenser - 1970-91

Kilder og litteratur

Bilag

Biblioteket i tal 1989-90

Bibliotekets egne trykte udgivelser

Studieafdelingens udgivelser

Personregister

 

 

Bogen kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket