Lars N. Henningsen: Provinsmatadorer fra 1700-årene

Reder-, købmands- og fabrikantfamilien Otte i Ekernførde i økonomi og politik 1700-1770.

Provinsmatadorer fra 1700-årene

»Provinsmatadorer fra 1700-årene« beretter om et af periodens største erhvervsforetagender i Danmark og hertugdømmerne, ledet af familien Otte i Ekernførde. Forretningen omfattede storrederi, fabrikker, handel og investering i godsdrift og aktier. Firmaet afspejler almene træk i tidens økonomiske og politiske historie. Bogen belyser også forholdet mellem staten og erhvervslivet, og storkøbmanden afsløres som hemmelig agent på højt diplomatisk plan. »Provinsmatadorer« er den første detailanalyse af tidens økonomiske historie set fra et handelshus i provinsen.

Lars N. Henningsen, født 1950, cand. mag. i historie og latin 1975, siden 1978 arkivar ved landsarkivet i Åbenrå, fra 1. 9. 1983 til 31. 8. 1985 stipendiat ved Studieafdelingen på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Har tidligere udgivet bøgerne »Fattigvæsenet i de sønderjyske købstæder 1736-1841« (1978), »Ejendomshistorie i Nordslesvig « (1983) og »Aabenraa Skyttelaug 1734-1984« (1984) samt en række tidsskriftsartikler om Sønderjyllands økonomiske og sociale historie.

472 sider. Udgivelsesår: 1985.

Bogen er udsolgt, men kan lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket