Martin Bo Nørregård: Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

Den tyske besættelse af Danmark 1940-45 fylder stadig meget i den danske bevidsthed.

Martin Bo Nørregård: Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45

En side som er forholdsvis upåagtet, er det lille danske mindretal, som ikke blev stemt til Danmark ved afstemningerne om Sønderjyllands nationale tilhørsforhold i 1920. De var trods tysk statsborgerskab danske af sind, men måtte som følge af deres statsborgerskab lyde en stat og et system, som de ikke identificerede sig med.

Da krigen brød ud i september 1939 gjorde mindretallets våbenføre mænd deres borgerpligt og fulgte indkaldelsesordren. I løbet af 2. Verdenskrig blev der indkaldt henimod 1.000 mand til det tyske militær, en voldsom åreladning for det lille danske mindretal. Omkring 250 af de indkaldte vendte aldrig tilbage, men faldt for en fører, et folk og et fædreland, som ikke var deres.

Historien om disse danske soldater fra mindretallet i Sydslesvig behandles i bogen Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-45, som er skrevet af historiker Martin Bo Nørregård og udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Bogen beskriver på baggrund af flere tusinde soldaterbreve, hvordan mindretallets indkaldte blev behandlet, og giver et indblik i, hvordan de oplevede og opfattede krigen. Bogen præsenterer et stykke dansk mindretalshistorie, som samtidig er både Danmarks historie og verdenskrigshistorie. Mindretallets indkaldte deltog nemlig side om side med de andre tyske soldater på alle fronter og i alle våbengrene. Historien om den lille gruppe soldater fra det danske mindretal afspejler derfor verdenskrigshistorien 1939-45 i næsten dens fulde bredde, men på en helt særlig måde.

Bogen er på 460 sider og indbundet. Den er illustreret med næsten 100 hidtil ukendte fotooptagelser foretaget af soldaterne selv og deres kammerater ved og bag fronterne. De bringer sammen med de mange autentiske øjenvidneberetninger fra de samtidige soldaterbreve læseren tæt på soldaterne gennem hele krigen fra start til slut, i hele Europa og i Afrika.

460 sider. UDSOLGT

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Ekspedition: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D 24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg e mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen er også frit tilgængelig som pdf eller kan lånes på biblioteket.

Lån bogen på biblioteket