Paul Tappe: Det gamle Læk i billeder og tekst

119 sider, 1977.

Det gamle Læk i billeder og tekst

"Det gamle Læk i billeder og tekst« har vi kaldt denne bog om landsbyen Læk, der i 1889 blev ophøjet til stationsby. Byens udseende tyve år før og efter århundredskiftet er bogens hovedemne.

Artierne omkring 1900 kan kaldes for prospektkortets tid.

Man var glad for at sende, og man var glad for at samle disse kort, som stadig gemmes i mange familier som arv fra bedsteforældrene. Disse postkort står på førstepladsen, når vi i dag prøver på at tegne et portræt af landsbyen, som den så ud dengang. På andenpladsen kommer så de private fotografier. Af dem udgør den største del de billeder, som blev optaget af fotografen i hans atelier. Man trak i stadstøjet og poserede efter fotografens anvisning. For Læks vedkommende stammer et utal af billeder fra fotograf Gustav Schmidt. Det halve Læk må op til flere gange være fotograferet i den samme hvide lænestol i hans atelier.

Det er billederne og prospekterne, vi har villet lægge frem for et større publikum. Teksten bør kun betragtes som en vejledning for den, der gerne vil vide, hvor dette eller hint er at finde i det nutidige bybillede. I flere tilfælde er teksten dog en nødvendighed til forståelse af, hvorfor vedkommende billede er taget med.

Forud for bogen ligger flere års indsamlingsvirksomhed af billeder, fotografier, postkort, dokumentationer og oplysninger fra folk, som har været vidner til den tid, der er tale om. En første tak har vi bragt alle dem, der har hjulpet os, ved at fremvise det indsamlede materiale på to udstillinger i de forløbne år. Denne bog skulle tjene til at bevare billederne samlet for efters'ægten og til glæde for alle dem, der interesserer sig for vor hjemstavns historie i det store og i det små.

Bogen er udsolgt, men kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket