Rejhan Bosnjak: Danskhed under forandring

Det danske mindretals selvopfattelse. 215 sider. Udgivet 2021.

Danskhed under forandring

Inden for de seneste årtier har det danske mindretal i Sydslesvig ændret sig markant. Der er mange med en tysk baggrund, som er blevet en del af mindretallet, og forholdet mellem mindretallet og det omkringliggende tyske flertalssamfund har ændret sig fra fjendskab til venskab og nært samarbejde. Det har haft stor betydning for mindretallets syn på sig selv som dansknationalt mindretal. I bogen vises resultaterne fra en undersøgelse af, hvilken betydning det danske sprog har for mindretallet, hvilke ”danske” ting der har størst betydning for det, og hvordan forholdet er mellem mindretallet og Danmark. Det bliver vist, hvordan det danske mindretal befinder sig i et spændingsfelt mellem tradition og nybrud.

Rejhan Bosnjak (f. 1986) er ph.d. i historie og har som ansat ved Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig undersøgt det danske mindretal i Sydslesvigs opfattelse af sig selv som dansknationalt mindretal.

215 sider. Udgivet 2021

Køb bogen her

Lån bogen på biblioteket