Søren Ryge Petersen: Dansk eller tysk?

En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune i 1973.

Søren Ryge Petersen: Dansk eller tysk?

Et personligt forord fra forfatteren

Jeg lægger i denne opgave ikke skjul på, at jeg er dansk sydslesviger. Hvad dette vil sige, er meget vanskeligt at definere, men har dog først og fremmest noget at gøre med, at man er - om ikke født - så opvokset i en landsdel, hvis særpræg i mangfoldige henseender kom til at påvirke det, man kalder "den personlige udvikling". Dette har blandt mange andre aspekter fundet udtryk i en vedvarende interesse for de forhold, der gør Sydslesvig til noget særligt, og af disse forhold har jeg udvalgt ~t, som er blevet basis for denne opgave: SPROGFORHOLDENE.

Den undersøgelse, som nærværende opgave er et resultat af, beskæftiger sig med sprog i videste forstand. Den ønsker at kaste lys over en række spørgsmål, som for en sydslesviger er yderst relevante, men som for alle andre synes både ligegyldige og naive. Jeg har imidlertid ønsket, inden det er for sent, at prøve på at besvare disse spørgsmål for derved at fastholde nogle væsentlige aspekter af de sproglige - i videre forstand nationale - brydninger, der har eksisteret og stadig eksisterer i Sydslesvig, men som i fremtidens integrerede Europa synes at måtte forsvinde.

Da det er den nuværende situation, jeg har ønsket at beskrive, har det ikke nyttet at lede efter bøger eller andet materiale, hvori man evt. kunne finde oplysninger. Jeg måtte selv lave materialet. Det blev på 862 sider = 862 udfyldte spørgeskemaer, som sammen med mine 25 års personlige, sydslesvigske erfaringer kom til at danne grundlag for en længere proces, hvis resultat kan ses på de følgende sider. Dette er også grunden til, at jeg ikke anfører nogen litteraturliste, som skik og brug er, men må nøjes med at henvise til ovenstående.

Den proces, der førte til spørgsmålenes besvarelse, har som kodeord E.D.B. Dette er ikke en selvfølgelig ting, som blot har været et nødvendigt værktøj til opgavens fuldførelse. Jeg har principielt ønsket ikke blot at benytte, men at vise, hvorledes man benytter E.D.B. i en "humanistisk" sammenhæng. Derfor er den proces, der førte til resultaterne, beskrevet og begrundet i alle faser; derfor ønsker jeg, at E.D.B i denne opgave bliver betragtet som et - omend nødvendigt - vedhæng, men som en integreret, uundværlig del af helheden.

Til slut: en stor tak til Knud Gjørup, der både ved sin datalogiske dygtighed og sin humanistiske forståelse har været en uundværlig hjælp.

173 sider, 1975.

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket