SSW. Det danske mindretals politiske historie 1945-2014

Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har sammen med forfatterne Jørgen Kühl og Martin Klatt udgivet bogen ”Det danske mindretals politiske historie 1945-2014” om SSW's historie.

Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har sammen med forfatterne Jørgen Kühl og Martin Klatt udgivet bogen "Det danske mindretals politiske historie 1945-2014” om SSW's historie.  Bogen er en fremskrivning af tidligere bøger om SSW, som forfatterne har skrevet. Forfatterne analyser den politiske udvikling af SSW og det danske mindretal fra efterkrigstiden op til regeringsdeltagelsen i vore dage. Det nye i bogen er de mange skelsættende begivenheder i SSWs og dermed mindretallets historie fra 2005. Her tænkes blandt andet på Heide Simonis fald i 2005, mindretalskrisen i 2010, Simon Fabers sejr ved overborgmestervalget i Flensborg i 2010, SSWs regeringsdeltagelse i 2012 og klagerne mod SSWs fritagelse fra spærregrænsen i 2013.

Sydslesvigudvalget har finansieret bogen og Flensborg Avis har trykt den. Bogen er fordelt til alle danske sekretariater i Sydslesvig og kan fås ved henvendelse til dem. Bogen kan også rekvireres ved henvendelse fForskningsafdelingen. Bogen er gratis, og den vil også blive fordelt i Danmark via Grænseforeningens kontakter samt stilles til rådighed for undervisningen i Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Lån bogen på biblioteket