SSW i kommunalpolitik 1948 - 2008 - en interviewbog

Redaktion: Lars N. Henningsen

SSW i kommunalpolitik 1948 - 2008 - en interviewbog

Bogen er udgivet i anledning af 60 års jubilæet for SSW - Sydslesvigsk Vælgerforening. Partiet blev oprettet i 1948 som repræsentant for Sydslesvigs danske og frisiske mindretal.

Hundredvis af SSWere har siden oprettelsen repræsenteret partiet i landsdelens op mod 400 kommuneråd. Denne side af SSWs virksomhed er jubilæumsbogens emne.

Bogen er ikke en sammenfattende beskrivelse af det kommunale arbejde. Den er en slags kildeskrift - personlige beretninger om den kommunale SSW-hverdag, som den er oplevet af SSW-aktørerne. Ordet er overladt til 33 repræsentanter for de hundredvis af SSWere, som før og nu har repræsenteret partiet i Sydslesvigs mange kom-munalbestyrelser. I interviewform fortæller hver enkelt sin egen personlige historie om den kommunalpolitiske virkelighed.

Kredsen af interviewpersoner er sammensat, så kom-munalpolitikken ud over hele Sydslesvig og mange slags holdninger før og nu kommer til orde. Den tysk-, dansk- og frisiske sprogmangfoldighed er tilgodeset med tekster på alle tre sprog.

Interviewene er ledsaget af et kort rids af historien om SSW i kommunalpolitikken siden 1948. Sidst i bogen er begreber og tekniske detaljer i teksterne forklaret i et kommunalhistorisk minileksikon, og der er talmateriale om valgene i de enkelte kommuner. Interviews på dansk er foretaget af journalist Lise Kristensen, interviews på tysk og frisisk af Dr. Karin Haug. Ph. d. Gerret Liebing Schlaber har udarbejdet den historiske oversigt og leksikon og samlet talmaterialet. Dr. phil. Lars N. Henningsen har varetaget bogens redaktion.

280 sider med mange billeder i sort/hvid og farve og indbundet. Pris 26 € eller 198 kr.

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Ekspedition: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D-24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg, e-mail: mrn@dcbib.dk.

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket