SSW Mindretals-og regionalparti i Sydslesvig

Af Martin Klatt og Jørgen Kühl.

SSW Mindretals-og regionalparti i Sydslesvig

Denne pjece giver en kortfattet fremstilling af SSWs historie og betydning i landet Slesvig-Holstens politiske liv. Bogen indeholder bl.a. en fyldig analyse af partiets program gennem tiden, og den gengiver flere aftaler af betydning for mindretallets historie, således Kiel- og Bonn-erklæringerne fra l949 og l955.

Pjecen er rigt illustreret med fotos og figurer. En overkommelig orientering i mindretallets historie siden krigen - velegnet også til skolebrug.

48 s., kr. 40 + porto (€ 5,-).

Bogen kan også lånes på biblioteket. Klik på linket nedenfor.

Lån bogen på biblioteket