Stemmer fra mindretallene - Stimmen aus den Minderheiten

En interviewbog - Ein Interviewbuch. Interviews: Flemming Nielsen. Redaktion: Lars N. Henningsen/Frank Lubowitz.

Stemmer fra mindretallene - Stimmen aus den Minderheiten

2009-2010 blev der som led i Interreg IVa projektet "Mindretalsliv" gennemført 30 interviews med medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig. Hver for sig gav de interviewede deres personlige svar på det brede spørgsmål: Hvad vil det sige at leve som mindretal?

Der blev talt om en lang række emner, f.eks. vejen ind i mindretallet, opfattelsen af det at være mindretal, forhold til flertalsbefolkningen, det andet mindretal og moderlandet på den anden side af grænsen, sprogets rolle i mindretallet, de unge i mindretallet, de nye i mindretallet, moderlandets indflydelse i mindretallet, mindretalsidentiteten, brugen af de nationale symboler - syn på mindretallets fremtid m.m.

Kredsen af interviewpersoner dækker fødselsårgangene fra 1938 til 1992 og er sammensat med henblik på at give et dækkende, ærligt og repræsentativt billede af mindretalsvirkeligheden.

Teksterne er gengivet i det sprog, som blev benyttet ved samtalerne, dansk eller tysk.

381 sider, indbundet, illustreret. Pris 198 kr. eller 25 €.

Fås ved henvendelse til Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstr. 59, D 24939 Flensburg, eller i Archiv/Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe in Dänemark, Vestergade 30, 6200 Aabenraa, e-mail Lubowitz.archiv@bdn.dk.

Du kan også ganske gratis hente bogen som ebog i dpf-format eller låne den på biblioteket. Klik på titlen nedenfor for at bestille bogen.