Sydslesvigs danske historie

Det danske mindretal i Sydslesvig gennemlever i disse år en spændende udvikling. Nye dagsordener i grænselandet og i den globaliserede verden stiller spørgsmål til mindretallets traditionelle selvforståelse.

Sydslesvigs danske historie

Gennem mange år har vi savnet en tidssvarende fortælling om mindretallet i nutid og fortid.

  • Hvad er det danske mindretal i Sydslesvig i dag?
  • Hvad er det danske mindretals historiske rødder?
  • Hvordan har det danske mindretal levet gennem tiden?

I den nye bog 'Sydslesvigs danske historie' besvarer fire erfarne grænselandshistorikere spørgsmålene. Afdelingsleder Lars N. Henningsen fra Studieafdelingen fortæller om tiden før 1864, museumsinspektør René Rasmussen, Danevirke Museet, tager sig af tiden under Preussen 1864-1945, universitetslektor Martin Klatt belyser opbruddets år 1945-1955, rektor Jørgen Kühl fra A.P. Møller Skolen viser, hvordan mindretallet frem mod i dag har fået en ny placering grænselandet. Redaktionen har ligget hos Lars N. Henningsen.

Bogens første del er en skitse af mindretallets historiske rødder tilbage i den førnationale tid op til 1830'erne. Derefter følges mindretallets udvikling og de stadigt ændrede påvirkninger, som skiftende tider har bragt ind over mindretallet. Der er lagt vægt på at belyse mindretalsidentiteten og dens ændring gennem tiden. Korte kildeudddrag supplerer teksten og giver konkrete situationsbilleder og eksempler på mindretalshistorien gennem tiden.

Der er i alt 254 illustrationer og figurer, alle med fyldige uddybende billedtekster.

Bogen er helt igennem i 4-farve tryk, indbundet og på 356 sider.

Pris kr. 198 excl. evt. forsendelse.

Udgivet af: Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Ekspedition: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstraße 59, D 24939 Flensborg. Dansk adr.: Postboks 528, DK 6330 Padborg

Bogen er også frit tilgængelig som pdf og kan lånes på biblioteket.

Lån bogen på biblioteket