Vores egne vindver

Udvalgte artikler fra tidsskriftet Grenzfriedenshefte: 1953-1967. Ved Poul Kürstein.

Vores egne vindver

Træk af et tidsskrift

Uddrag far artikel i bogen

En kreds af mænd, som for en stor del var udgået fra det tyske socialdemokrati i Sydslesvig, dannede efter krigen GRENZFRIEDENSBUND, grænsefredsforeningen, som. udsendte sine duplikerede GRENZFRIEDENSBRIEFE. Fra februar 1953 udkom de som et fjerdingårsskrift GRENZFRIEDENSHEFTE, et navn som ganske vist ikke lader sig gengive umiddelbart på dansk, men som dog ikke desto mindre er let at forstå selv for den ikke-tyskkyndige. I det følgende skal der forsøges en karakteristik, først af tidsskriftet og dernæst af nogle af forfatterne, hvorved tidsskriftets særpræg yderligere klares, og endelig skal disse forfattere havde mulighed for selv at komme til orde, idet et udvalg af artikler fra Grenzfriedenshefte gengives på dansk.

Det er meget kendetegnende for hefterne, at det første mtmmer drejede sig om den bogudstilling af værker til Sønderjyllands og Holstens historie, som i 1953 blev gennemført i fællig af Flensborghus Bogsamling, det nuværende Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, i Flensborg og det tyske Stadtbücherei samme steds. Det vil sige, at dr. Johannsen, lederen af Stadtbiicherei, var med fra første færd både som. den udfarende kraft, da man planlagde bogudstillingen, som. var noget helt nyt og overraskende i den tid ved sit dansk-tyske samarbejde, og som redaktør af Grenzfriedenshefte, lige som det ikke er nogen tilfældighed, at han har været en midtpunktsmand i FLENSBORG-DAGENE, de dansk-tyske stævner, som siden 1954 mere end noget andet har været udtryk for den dansk-tyske samtale i grænselandet. Ham var det også, som stod bag udgivelsen af de to bøger i 1963 »Danemark unser Nachbar im Norden« og »Tyskland vor nabo mod syd«.

 

 

Bogen kan også frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket