W.L. Christiansen: Mit brogede politiske liv

126 sider. Udgivet 1990.

W.L. Christiansen: Mit brogede politiske liv

W. L. Christiansen er født 1920 i Flensborg i et håndværkermiljø, og hans erindringer genspejler på mange måder et typisk sydslesvigsk levnedsløb i mellemkrigsårene og i tiden under og efter Den anden Verdenskrig.

"WL", som han kaldes, fortæller om barndoms- og ungdomsårene mellem dansk og tysk. Om 20'ernes og 30'ernes arbejdsløshed og politiske og nationale modsætninger. Vi følger ham som soldat i verdenskrigen og i krigsfangenskabet.

Efter 1945 blev han en af de politisk meget aktive sydslesvigere. "W. L." beretter om sine mange gøremål i parti- og kommunalpolitik i efterkrigsårene: som fagforeningssekretær, landssekretær for Svdslesvigsk Vælgerforening og sekretær for det dansk-tyske kontaktudvalg, byråds- og kredsdagsmedlem, journalist og meget mere.

"WL" sluttede sig til den gruppe flensborgske socialdemokrater, der gik ind for et nært samarbejde med Sydslesvigsk Forening, ja han anså endda dette nære forhold mellem socialdemokraterne og Sydslesvigs danskhed for det vigtigste mål i den politiske indsats.

"WL"'s erindringer beretter om glæde ved det parti- og kommunalpolitiske arbejde, men også om skuffelser og intriger. Med let hånd og mod til egne meninger skildres et bevæget liv i en modsætningsfyldt tid.

Bogen er udsolgt, men kan frit hentes som pdf eller lånes på biblioteket. Se nedenfor.

Lån bogen på biblioteket