Biblioteksintro

At kende bibliotekets tilbud og få kendskab til informations- og litteratursøgning, styrker et godt dannelses- og læringsforløb. Ikke mindst når mange senere tager hul på ønskeuddannelsen efter grundskolen og gymnasiet.

Indhold aftaler vi i samarbejde med jer. Emnerne kan fx være:

  • rundvisning med generel introduktion til det fysiske bibliotek og virtuelle bibliotek
  • søgning i bibliotekets søgesystem
  • bibliotek.dk
  • tips til internetsøgning med kildekritik
  • omtale af udvalgte netsteder til opgaveskrivning
  • Evt. kan der suppleres med opgaver til de enkelte emner

Husk at afstemme dato og introduktionens varighed og indhold i god tid. Hver gang et nyt hold elever kommer, udfærdiger vi et skræddersyet og opdateret indhold – og det tager tid.

Introduktionen foregår i kursuslokaler og i biblioteksrummet. Vi har et større antal PC’ere til rådighed ved evt. opgaver og informations- og litteratursøgning. Desuden er der frit WI-FI overalt i vore fysiske biblioteker i Flensborg, Slesvig og Husum.

Et lånerkort skal der til...

For at eleverne kan få glæde af bibliotekstilbuddet med det samme, er det en rigtig god idé, at de alle har et lånerkort når de møder op til biblioteksintroduktion. Er man endnu ikke tilmeldt, kan indmeldelsesblanketter hentes på bibliotekets hjemmeside.

Hent indmeldelsesformular her 

Elever under 16 år skal have underskrift fra forældre eller værge. Den underskrevne blanket afleveres/sendes forinden til biblioteket eller medbringes til introduktionen.

Spise og hygge

Aftal gerne at kunne spise medbragt mad. Det er en rigtig god idé at afsætte tid til at snuse rundt i biblioteket før eller efter en introduktion og at eleverne har mulighed for at låne med hjem.

Et godt forløb er alles ansvar

For at introduktionen skal forløbe optimalt for elever, lærere og biblioteksmedarbejdere, henviser vi til, at selvom introduktionen foregår i biblioteksrummet, er det læreren der har det pædagogiske ansvar for eleverne. Det faglige indhold sørger bibliotekarerne for.