Bibliotekets læseklubber

Biblioteket har gang i følgende læseklubber, som alle kan blive medlem af.

 

Læs-let-kreds og debatkreds 

Læse- og debatkredsen læser lettere bøger eller noveller og debatterer emner, som deltagerne skiftes til at vælge. Læsekredsen mødes mandag kl. 17 en gang om måneden, og debatkredsen det samme. Vil du høre mere om klubben og niveauet så kontakt teamleder Nina Steensen i Flensborg Bibliotek.

Krimi-klubben

Bibliotekar Helle Post styrer deltagerne gennem mord og uopklarede sager. Klubben læser forskellige genrer indenfor krimien. Vil du høre mere om klubben, så kontakt bibliotekar Helle Post i Flensborg Bibliotek.

Fransk på dansk

Læseklub med fokus på fransksprogede romaner, hvor de gennemgående temaer er hjemstavn og nostalgi. Hvad betyder det for et menneskes identitet at leve i eksil, at være to-sproget? Om det vanskelige ved at vende tilbage til sit eget land. Christine Harttung, der er cand.phil i fransk, leder læseklubben, som læser romanerne på dansk.

Læs nordisk

Den nordiske læseklub har fokus på romaner af nordiske forfattere. Klubben mødes mandag eftermiddag. Vil du høre mere om klubben eller tilmelde dig, så kontakt bibliotekar Lene Lund i Flensborg Bibliotek.

Bibliotekets læseklub i Flensborg

Bibliotekets læseklub i Flensborg læser især romaner af nordiske forfattere. Læseklubben mødes onsdag kl. 18:00 en gang om måneden. Vil du høre mere om klubben, så kontakt bibliotekar Lene Lund på Flensborg Bibliotek.

Bibliotekets læseklub i Slesvig

Carsten Reyhé leder bibliotekets læseklub, som mødes onsdag kl. 19:30 en gang om måneden i Slesvig Bibliotek. Vil du høre mere om klubben eller være med, så kontakt Slesvig Bibliotek.