: Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)
  • Film (net)

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)

(2020)
For at gøre kulturarven mere tilgængelig har Det Kgl. Bibliotek digitaliseret værker af den klassiske litteratur holdt sammen med beskrivelser af forfatternes virke og litteraturperioderne.

Detaljer om materialet

Materialets indhold

Arkivet omhandler 78 af de klassiske og betydningsskabende danske forfattere på tværs af litteraturperioder, og giver direkte adgang til tekster af de udvalgte forfattere.

Det Kgl. Bibliotek har som nationalbibliotek en vigtig opgave med at indsamle, bevare og formidle centrale dele af den danske kulturarv. Begrebet kulturarv spænder vidt – fra Jellingstenen til malerier og bøger – og opfattes hyppigt som værende genstande ‘fra gamle dage’. Men kulturarv er også aktuelle kulturprodukter, f.eks. dagens avis, det radioprogram der sendes lige nu, eller det blogindlæg som en borger i dette øjeblik publicerer på internettet. Arkivet er et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Arkiv for Dansk Litteratur (ADL)

En litteraturhistorisk samling af udvalgte dele fra den ældre danske litteratur – fra middelalderen og frem til midt i det 20. århundrede. Arkiv for Dansk Litteratur giver adgang både til teksterne samt til introduktioner om størstedelen af de 78 forfatterne, og det er en ressource for forskning, undervisning og bred formidling af ældre dansk litteratur, som dette kursus giver en introduktion til.

Kilde: Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) [Det Kgl. Bibliotek]

Søgetip: Brug “+” uden mellemrum før et ord, hvis resultatet SKAL indeholde ordet eller “–” hvis IKKE må indeholde dette ord.

Kildehenvisning: Man refererer til værkerne ved at anføre ADL som kilde efter følgende grundform:
• Forfatter: Værkets titel i kursiv, udgaveinformation for trykt udgave. tekster.kb.dk/adl, version versionsnr., adgangsdato.

Mere på ekurser.nu