Arkiv.dk

Arkiv.dk

Find materiale fra over 500 arkiver i Danmark.

 

Adgang
Fri adgang

Platform
Hjemmeside

Find billeder, arkivalier, bøger og artikler, film- og lydoptagelser og meget mere.

En del materiale er digitaliseret og kan umiddelbart ses på siden. Andet skal du henvende dig direkte til et arkiv for at se. Det er en god idé at sende en mail til arkivet på forhånd, så de kan have materialet klar til dig, når du kommer.