Lånetid og aflevering

Retningslinjer for lånetid og aflevering på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Lånetiden er som hovedregel en måned. I bogbusserne er lånetiden tidsrummet mellem to besøg af bogbussen.

Lån kan højst forlænges tre gange og kun hvis der ikke er kø på det enkelte materiale. Forlængelse kan ske ved fremmøde, telefonisk, pr. mail eller via bibliotekets hjemmeside med anvendelse af lånerkortnummer og pinkode.

Lånere, som bor uden for Sydslesvig og Danmark, kan som Pakkelånere i vidt omfang opnå længere lånetid, nemlig 45 dage. Indmeldelse og oprettelse af pinkode kan ske pr. brev. Udgiften til returnering af materialerne påhviler låneren.

Du kan i princippet aflevere dine lånte materialer ved en hvilken som helst af vores udlånsfilialer. Er materialet ikke hjemmehørende der, hvor du afleverer, sørger vi selv for via vores kørselsordninger at få bragt materialerne retur. Har du eksemplelvist udlånt et materiale i bogbussen, er der intet til hinder for at aflevere det ved en af vores filialer og omvendt.