Den Slesvigske Samling

Den Slesvigske Samling er en bog- og materialesamling på over 50.000 enheder, som siden 1891 har specialiseret sig i at dokumentere kultur og historie i Sønderjylland/Slesvig på de fem slesvigske sprog og dialekter.

Den Slesvigske Samling benyttes i mange sammenhænge - lige fra forskning til hyggelæsning. Ikke mindst studerende og forskere med interesse i slesvigske forhold bruger samlingen til opgaver og udgivelser, ligesom det er et oplagt sted for slægtsforskere at få sat de slesvigske familierelationer ind i en bredere historisk kontekst.

Der er tale om en selvstændig og omfattende bog- og materialesamling om Slesvig på over 50.000 enheder, der dækker alle temaer og tidsperioder. 'Slesvigsk' skal forstås i bred forstand, idet man tidligere brugte navnene Sønderjylland og Slesvig i flæng om hele området mellem Kongeåen og Ejderen.

Kulturcenter og et forskningsbibliotek

Målet med Den Slesvigske Samling er at gøre Slesvigs kulturarv tilgængelig for offentligheden. I samlingen arbejder vi således både med at samle og bevare materiale om kultur og historie i Slesvig. Vi afholder desuden arrangementer, foredrag og udstillinger og vi tilbyder alle interesserede – både privatpersoner og forskningsinstitutioner - at komme forbi og benytte samlingens materiale.

Samlingen er således både en samling, et kulturcenter og et forskningsbibliotek, hvor brugerne kan engagere sig i og blive inspireret af den rige mangfoldighed, som Slesvigs kulturelle arv rummer.

Gustav Johannsen.
Gustav Johannsen.

Samlingens historie

Den Slesvigske Samlings rødder går tilbage til 1890’erne. Dengang ville man fra dansk side gerne oprette et bibliotek for Slesvigs danske befolkning, som efter krigen i 1864 var blevet indbyggere i det daværende tyske kejserrige.

Redaktør og rigsdagsmand Gustav Johannsen (1840-1901) grundlagde samlingen i 1891 i sit private hjem i Flensborg. Da Johannsens bogsamling ikke kunne rumme mere i 1921, blev samlingen flyttet til Flensborghus på Nørregade i det indre Flensborg. Her blev den del af samlingen der vedrører det gamle hertugdømme Slesvig i 1949 udskilt som en selvstændig enhed under navnet ’Den Slesvigske Samling’.

Fra 1959 har Den Slesvigske Samling haft til huse i Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. I 1987 fik samlingen nye tidssvarende rammer i bibliotekets store tilbygning.

I 2010 blev Den Slesvigske Samling for første gang gjort offentlig tilgængelig for et bredere publikum og siden 2014 har det desuden været muligt, at finde Den Slesvigske Samlings ældste litteratur fra perioden 1591-1880 digitalt og OCR-scannet på samlingens hjemmeside.